<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: LØRNBIZ

#0459: Rekrutterer roboter bedre enn mennesker?

Expørt: Morten Vigen Kolek

Senior Manage

fra Dfind a Randstad Company

Med lørner Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Senior Manager i Dfind fra Randstad Company, Morten Vigen Kolek, om hvordan de jobber for å bli rekrutteringsbransjens svar på Amazon. Dfind er en del av Randstad, verdens største aktør innen HR og bemanningsløsninger med 38.820 ansatte. Morten forteller om hvordan teknologi snart vil omforme hele rekrutteringsprosessen. Vil roboter kunne finne bedre kandidater enn mennesker i fremtiden?

Noen kjappe med ekspørt Morten Vigen Kolek

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?
Det absolutt viktigste vi gjør er å finne rett kandidat til en gitt jobb. Men i dette er det mange elementer som også er viktige. Blant annet vil jeg trekke frem viktigheten av å forstå jobbsøkeres ønsker og konteksten de er i, og på samme måte forstå konteksten og behovet til kundene våre.

Hva fokuserer du på innen teknologi?
Jeg er så heldig å jobb  i Dfind hvor begrepet Tech and Touch er enormt viktig. Dette handler om at Randstad alltid ønsker å være i forkant av teknologiske trender og på denne måten kunne håndtere potensielle jobbsøkere på en enda bedre måte.

Hvorfor er det spennende?
Dette er veldig spennende på grunn av at vi fremdeles er helt i startgropen av hva dette vil gjøre for oss. Et eksempel vil kunne være hvordan vi som verdens største HR og rekrutteringsselskap kan benytte big data for å forstå jobbsøkere og arbeidsmarkedet generelt.

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?
Jeg mener at det er for lite fokus på ubevisst bias i rekrutteringsprosessen. Banalt enkelt kan det også være med tanke på hvordan symfoniorkester rundt om bruker en vegg når de rekrutterer for å unngå kjønnsbias. Jeg har jo derfor uttalt at jeg tror roboter kan rekruttere bedre enn mennesker.

Dine andre favoritteksempler på din type teknologi internasjonalt og nasjonalt?
En plattform som man kan bruke under intervju for å tolke graden av hvor sant kandidaten prater.

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
Vi Randstad/Dfind ser det er over 3 millioner mennesker i underskudd på ulike STEM jobber og i dette er det jo nærliggende å tenke at mange av disse jobbene vil ligge innen teknologi.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?
I Norge lever vi i et tillitssamfunn hvor vi stoler på hverandre og er trygge. Vi er i tillegg relativt godt utdannet og kanskje dermed også godt rustet for å ta i bruk ny teknologi.

Et favoritt fremtidssitat?
Everything that can be invented has been invented av Charles H. Duell.

Viktigste poeng fra vår samtale?
Teknologi innenfor rekruttering er helt i startgropen. Vi ser store endringer hver eneste dag, og vi omfavner det. Dette vil gjøre oss i stand - tror jeg - til å ta bedre avgjørelser når det kommer til å finne rett person.  

Dette lørner du:

Rekrutteringsprosesser Big.data Bias håndtering 

Anbefalt litteratur:

Ranstad sitt eget fond Jack sin profil på linkedin 
Teknologi innenfor rekruttering er helt i startgropen. Vi ser store endringer hver eneste dag, og vi omfavner det. Dette vil gjøre oss i stand - tror jeg - til å ta bedre avgjørelser når det kommer til å finne rett person. Morten Vigen Kolek