<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: TECH4GOOD

#0468: What´s possible and how quickly

Expørt: Charlotte Aschim

CEO and Founder

fra TotalCtrl

Med lørner Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med grunnlegger av og administrerende direktør i TotalCtrl, Charlotte Aschim, om hvordan teknologi kan bidra til å skape en mer bærekraftig verdikjede. TotalCtrl er et norsk teknologiselskap som utvikler en serie B2B-applikasjoner med fokus på kostnadsreduksjon, digitalisering av matlager og forebygging av matsvinn. Charlotte forteller oss om hvordan digital datostempling kan redusere matsvinn. Silvia og Charlotte diskuterer også hva autogenererte oppskrifter er, og vi får lære mer om hva dette er. 

Noen kjappe med ekspørt Charlotte Aschim

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i matsvinn?
Administrerende direktør og grunnlegger av softwareselskapet TotalCtrl. Vi er et selskap som hjelper forbrukerrettede bedrifter som dagligvarebutikker, matsentraler, kommuner, hoteller og restauranter med å forebygge matsvinn og optimalisere driften deres ved hjelp av varebeholdningskontroll basert på holdbarhetsdato.

Hva gjør dere på jobben?
TotalCtrl hjelper vi kundene våre med å forebygge matsvinn på en måte som er enkel, effektiv og lønnsom. Vi har sett at det ligger et stort potensial i det å ha full kontroll over varebeholdningen basert på holdbarhetsdato, og vi bruker alltid dette som en grunnmur før vi bygger på med andre funksjoner. I dag gjøres det meste manuelt, så det å få dette over på en digital plattform gir raskt resultater.

Hva er dere mest opptatt av i arbeidet deres?
TotalCtrls visjon er å eliminere matsvinn i hele verdikjeden, fra bonde til forbruker. Optimalisering og effektivisering står derfor i fokus hos oss. Vi er opptatt av å digitalisere manuelle rutiner, forhindre sløsing av ressurser og frigjøre mer tid til de oppgavene som virkelig bidrar til en mer bærekraftig verdikjede.

Hvorfor er det så spennende?
Fordi digitale løsninger har et stort potensial, og gjør du det riktig, får du gode resultater raskt. 

Hva synes du er de mest interessante kontroversene?
At forbrukerne har skylden for matsvinn, og at det er utfordrende å ta tak i problematikken. Det krever mye penger og tid.

Dine egne relevante prosjekter siste året?
Handleriet.no, Matsentralen Oslo, Halden kommune ++.

Dine andre favoritteksempler på cleantech internasjonalt og nasjonalt?
Jeg liker sensor- og kamerateknologi, og jeg synes det er interessant å se hvordan dette benyttes innen matindustrien.

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
Jeg oppfordrer alle til å lære seg grunnleggende koding.

Er det noe vi gjør her i Norge som er unikt?
I Norge er vi gode på teknologi, og det er et veldig godt land å starte egen bedrift i. Alle tilskuddsordninger, kurs, konferanser og lignende gjør det lettere å skape god business her enn andre steder. 

Har du et favoritt-fremtidssitat?
Det må bli det jeg bruker mest: «Det ordner seg alltid, du må bare jobbe hardt for det!»

Viktigste poeng fra samtalen vår?
Jeg har lyst til å si følgende til alle gründere der ute: Finn ut tidlig hva som er av reell verdi for kundene dine. Gjør du det, vil du se en drastisk vekst og gode resultater på flere områder.

Dette lørner du:

Food waste Big.Data Digitizing manual processes.     IoT

Anbefalt litteratur:

The TV show Shark tank The TV show Dragons Den 
TotalCtrl's vision is to eliminate food waste throughout the value chain, from farmer to consumer. So our focus is optimization and efficiency. Digitizing manual routines, preventing waste of resources, and securing more time for the tasks that really contribute to a more sustainable value chain. Charlotte Aschim