<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: IOT

#0470: Anvendt teknologi

Expørt: Tore Karlsen

Daglig leder

fra NXTec

Med lørner Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Daglig leder i NXTec, Tore karlsen, om hvorfor datasikkerhet og digital sårbarhet er en kunnskap som må bli allmennkunnskap. Selskapet påtar seg multidisiplinære oppdrag, med hovedkompetanse innen hardware- og software-utvikling. Gjennom podcasten lærer vi mer om IoT og hvor lenge utviklingen av denne teknologien egentlig har pågått. Tore gir oss eksempler på hvordan man går frem når man skal omsette ny teknologi til anvendelige produkter i forbrukermarkedet. 

Noen kjappe med ekspørt Tore Karlsen

Utdanning og hobby?
Bachelor elektronikk, Kongsberg Ingeniørhøgskole, 1989. Hobby: fjord og hav som rekreasjonssted, seiling. 

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i teknologi?
50+ ingeniør, ikke arvelig belastet ved yrkesvalg, interessert i teknologi (elektronikk og motorer) siden ungdomsskolen. 

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?
Omsette ny teknologi til anvendelige produkter.

Hva fokuserer du på innen teknologi?
IoT, digitalisering, sensorteknologi, digital kommunikasjon og AI. 

Hvorfor er det spennende?
Vi står ovenfor en digital revolusjon. 

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?
At IoT er noe nytt.

Dine egne relevante prosjekter siste året?
State of the art teknologi for anvendt teknologi i kundeprosjekter. Beyond state of the art teknologi i FoU prosjekter sammen med forskningsintitutt og universitet. (Forskningsprosjekt sammen med Sintef og lokal bedrift Denofa. Teknologi for forutsigbart vedlikehold og optimal utnyttelse av råstoff og ressurser). 

Dine andre favoritteksempler på din type teknologi internasjonalt og nasjonalt?
NFC-basert sensorikk.

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
Med stadig flere dingser og funksjoner koblet opp et verdensomspennende nettverk kommer vi til å se nye former for kriminalitet. Datasikkerhet og digital sårbarhet er en kunnskap som må bli allmennkunnskap.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?
Vi er generelt kreative i Norge. Vår kultur og vårt samfunn underbygger kreativitet. Formuen som har oppstått fra olje/gass-virksomhet gjødsler allerede fremtidsrettet kreativitet.

Et favoritt fremtidssitat?
Mulighetene ligger foran oss

Viktigste poeng fra vår samtale?
Teknologi er bra for oss

Dette lørner du:

IoT Digitalisering  Sensorteknologi Digital kommunikasjon  AI

Anbefalt litteratur:

NXTech.no   
Med stadig flere dingser og funksjoner koblet opp et verdensomspennende nettverk kommer vi til å se nye former for kriminalitet. Tore Karlsen