<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: LØRNSOC

#0486: Økosystem for innovasjon, ta ansvar, tenk stort

Expørt: Anders Haugland

Administrerende direktør

fra VIS

Med lørner Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Administrerende direktør i VIS og styreleder i FIN, Anders Haugland, om kritiske faktorer for å få i gang aktiv og konkret innovasjon. VIS, tidligere Bergen Teknologioverføring AS (BTO), er et selskap som eies av Universitetet i Bergen, Helse Bergen, Havforskningsinstituttet, Høgskulen på Vestlandet, Norges Handelshøyskole og Siva for å identifisere, evaluere, utvikle og realisere forskningsresultater de mener kan ha kommersielt og/eller samfunnsøkonomisk potensial. I podcasten gir Anders eksempler på hvordan man bygger gode økosystemer for innovasjon. Anders gir oss også klarhet i hva som er forskjellen mellom en TTO, en inkubator og en klynge.

Noen kjappe med ekspørt Anders Haugland

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i teknologi?
Er firebarnsfar med en  PhD  i termodynamikk som de siste 13 årene har jobbet med å få opp innovasjonstakten i vår region. Jeg har alltid vært interessert i teknologi.  

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?
Å bidra til at økosystemet for innovasjon blir så sterkt og effektivt som mulig.  

Hvorfor er det spennende? 
VIS jobber med  ca.  200 prosjekter ut fra forskning og følger opp en rekke selskaper. På grunn av dette har vi en institusjonell hukommelse som er verdifull for mange.  

Hva synes du er de mest interessante kontroverser? 
At vi er verdens rikeste land men allikevel mangler selvtillit. I tillegg til det at vi har verdens beste utgangspunkt til å gå  foran og være modig i satsing på bærekraftig omstilling, men ikke benytter mulighetene 

Relevante prosjekter siste året? 
Etablering av katapultsentrene, Hatch til Bergen og Forsterket Havsatsing.  

Dine andre favoritteksempler på din type teknologi internasjonalt og nasjonalt? 
Bergenbio 

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden? 
Vi må bli best på å løse utfordringer og gripe muligheter. Havet er vi best på - det må vi utnytte.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette? 
Næring tilknyttet havet  

Et favoritt  fremtidssitat?
It’s not them, it’s us. 

Dette lørner du:

Innovasjon  Inkubator Fremtidig verdiskapingspotensial i hav

Anbefalt litteratur:

Something Ventured
Vi er verdens rikeste land, men likevel mangler selvtillit. Vi har verdens beste utgangspunkt til å gå foran og være modig i satsing på bærekraftig omstilling, her må vi benytte mulighetene. Anders Haugland