<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: MAKERS

#0509: Nye utfordringer og nye muligheter

Expørt: Sigurd A Slåttland

Gründer og styreleder

fra Slåttland Group

Med lørner Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med gründer og styreleder Slåttland Group, Sigurd A Slåttland. I episoden forteller Sigurd hvordan de skaper verdier ved å benytte høy kompetanse hos gode medarbeidere for å gjøre hverdagen enklest mulig for sine kunder.

Noen kjappe med ekspørt Sigurd A Slåttland

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i teknologi?
Jeg er Sigurd som oppfant tannbørstemaskinen i 1960

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?
Lage mekaniske løsninger. Vi skaper verdier ved å benytte høy kompetanse hos gode medarbeidere til å gjøre hverdagen enklest mulig for våre kunder.

Hva betyr livslang læring for dere?
Hver dag er en ny mulighet som det er viktig å benytte best mulig, og som er unik.

Hvorfor er endringene dere opplever spennende?
Nye utfordringer og derfor nye muligheter gir deg muligheten for å bli enda bedre på det du allerede er god på.

Dine egne viktigste prosjekter i de siste året?
Hydrogen som energibærer

Hvem inspirerer deg, internasjonalt og nasjonalt?
Olav Thon

Hva tror du er viktig kunnskap for fremtiden?
Kunne mye om innovasjon, utvikling, ny teknologi og nettverksamarbeid.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?
Vi har verdens beste teknologi mot energimarkedet (olje & gass), som igjen kan benyttes til havbruksnæringen som er i rask vekst, og som blir ganske viktig for norsk næringsliv i framtida

Et favoritt fremtidssitat, som inspirasjonsgave til lyttere?
Sammen om den beste løsningen, samarbeidsallianser er nøkkelen til suksess…

Dette lørner du:

Innovasjon
Energi
Gründerskap
kompetanseutvikling

Anbefalt litteratur:

Tempelridderne av Jan Guillous
Vi har verdens beste teknologi for energimarkedet (olje & gass), som igjen kan benyttes til havbruksnæringen som er i rask vekst, og som blir ganske viktig for norsk næringsliv i framtiden. Sigurd A Slåttland