<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: KIDSTECH

#0559: Hva gir grøssefølelse?

Expørt: Ulrik og Ulrik

Elev

fra Hvorfor det?

Med lørner Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija og Ruth med Ulrik og Ulrik som begge går i 6. klasse ved Korsvoll Skole. Ulrik, Ulrik og Sandre bestemte seg å forske på grøssing da de kom over begrepet ASMR (autonom sensorisk meridiansk respons) på YouTube. De tok lydopptak av forskjellige lyder som de spilte av i ørene på andre personer, for så å undersøke om dette skapte grøssing. I episoden forteller de om sine viktigste funn; hva er det som gir mest grøss og hvem grøsser mest av voksne og barn? Advarsel: fæle grøsselyder i episoden!! 

Noen kjappe med ekspørt Ulrik og Ulrik

Navn?
Ulrik Lie-Eriksen Samarbeidspartner Sandre er på ferie i Thailand, så vitenskapelig assistent Ulrik Jørstad blir med i intervjuet.

Skole og klasse?
Korsvoll skole

Alder, interesser og hobby?
8 år, fantasilek med venner, lese spennende bøker, Lego, taekwondo og slalom

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i teknologi/innovasjon?
Jeg er Ulrik Lie-Eriksen, 8 år, bor i Oslo. Jeg er nysgjerrig og synes det er spennende å finne ut av ting.

Hva er det viktigste du vil vise med prosjektet ditt?
At man kan lære av alt man gjør, også av å se på Youtube. Der hørte jeg om begrepet ASMR, som vi bestemte oss for å forske på.

Hva slags teknologi brukes der?
Vi brukte mest hjernen vår, nysgjerrighet, og så lagde vi et forskerkit med utstyr til å teste fire lyder: tavle, isopor, gaffel og tallerken og mandler som vi spiste for å smatte i øret på folk. Vi lagde også et skjema på datamaskinen, og vi fikk hjelp av mammaen til Sandre med å putte svarene på skjemaene inn i et datasystem for forskere. I det datasystemet kunne man lage diagrammer som vi klistret på plakaten.

Hvorfor er det spennende?
Det var gøy å samarbeide om forskningen. Det var spennende å teste de forskjellige lydene.

Hva synes du er interessante dilemmaer fra prosjektet?
Det var mest bare gøy. Gøy at noe jeg så på Youtube kunne bli et helt forskningsprosjekt.

Samarbeider du med andre om prosjektet, og hvordan?
Jeg samarbeidet med Sandre, men han er på ferie nå. Mammaen hans er psykolog og forsker selv. Mammaen min jobber også med forskning. De hjalp oss å finne ut hvordan vi skulle få til å gjøre prosjektet. Ulrik Jørstad, som er med på tirsdag, hjalp oss underveis som vitenskapelig assistent. Han hjalp med testing av noen naboer, og da jeg testet klassen på skolen.

Hvem inspirerer deg, internasjonalt og nasjonalt?
Youtube, Newton og Supernytt på NRK Super, og litt lærerne på skolen og AKS.  William Wenton-serien av forfatter Bobbie Peers.

Hva tror du er viktig å kunne for fremtiden?
At vi passer på miljøet. Lage noen oppfinnelser som gjør at man rette opp i miljøet.

Anbefalt lesing/seing om ditt felt?
Newton, William Wenton-serien av forfatter Bobbie Peers.

Hvor kan vi gå for å lære mer om dette?
Overalt, verden er spennende. Til Youtube kan være starten på et stort prosjekt!

Dette lørner du:

Forskjell mellom jenter og gutter
Forskjell mellom barn og voksne
Forsker-kitt 
ASMR

Anbefalt litteratur:

Youtube - her kan du lære masse!
Newton
Barn og voksne og jenter og gutter reagerer forskjellig på grøssing. Ulrik og Ulrik