<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: SOME

#0580: DN sin papirløse tilværelse

Expørt: Julie Lundgren

Strategi- og produktdirektør

fra Dagens Næringsliv

Med lørner Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med strategi- og produktdirektør i Dagens Næringsliv, Julie Lundgren. Julie ledet prosessen med å forberede DN på en papirløs framtid. I episoden forteller hun hvordan de jobber med å bli mer brukerorientert og tverrfaglig for å forberede seg på denne papirløse framtiden. Julie deler også sine erfaringer rundt hvordan man innoverer i en bransje med stadig strengere betingelser, samt om hva god journalistikk handler om i en trafikk-drevet verden.

Noen kjappe med ekspørt Julie Lundgren

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i innovasjon? 

Jeg startet som redaksjonsassistent og tilkallingsvikar som journalist i VG. Trodde en stund at jeg ville bli journalist, men fant ut at jeg kunne kombinere det jeg lærte på skolen (ledelse og org.psyk) med mediebransjen gjennom Schibsted sitt traineeprogram. Deretter har jeg tatt de mulighetene som har bydd seg, og tror ikke jeg har hatt én jobb mer enn 2,5 år. Jeg er en person som ikke lager femårsplaner, men alltid vil noe nytt eller gjøre noe mer, og gjerne fikser problemene til folk. Eller i hvert fall prøver å fikse dem!

Hva er det viktigste dere gjør på jobben? 

Det viktigste DN gjør kan oppsummeres slik: Vår kritiske journalistikk gjør leserne klokere og næringslivet bedre. DN avslører maktmisbruk gjennom undersøkende og avslørende journalistikk – og rapporterer, forklarer og gir perspektiv på utviklingen i samfunns- og næringslivet. 

Hva fokuserer du på innen teknologi/innovasjon? 

I fjor var jeg prosjektleder for et strategi - og omorganiseringsprosjekt som omfattet hele selskapet. Implementering pågår fortsatt, alt er ikke perfekt, men essensen er at DN skal bli et målgruppeorientert mediehus.

Hvorfor er det spennende? 

Fordi mediebransjen og nyhetsmedier er samfunnets fjerde statsmakt og essensielt for demokratiet. DN må også overleve i en fremtid som kan og vil bli heldigitalt. Det krever endringer. 

Hva synes du er de mest interessante kontroverser? 

Det irriterer meg litt når folk kommer trekkende med den gamle reglen «Hvis Henry Ford hadde spurt folk hadde de svart en raskere hest – de skjønte ikke at de trengte bil». Å være brukerorientert handler ikke om å spørre folk om hva de vil ha og lage akkurat det de sier. Det handler om å bry seg om målgruppen som skal konsumere det du skriver, filmer, designer, koder etc.

Dine egne relevante prosjekter siste året? 
Hovedprosjektet mitt det siste året har vært en omorganisering av DN for å jobbe mer brukerorientert og tverrfaglig slik at DN «blir forberedt på en papirløs tilværelse», som det heter i strategien vår. Vi måtte også nedbemanne og det var ganske tøft i perioder.

Dine andre favoritteksempler på lignende prosjekter, internasjonalt og nasjonalt? 

Vi lar oss så klart inspirere av andre, som f.eks Financial Times og FINN. 

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden? 

Det er viktig å investere i engasjement og kunderelasjoner, ikke bare for å lykkes som et selskap i mediebransjen, men også internt i organisasjonen. Involvere og engasjere både kunder, brukere og medarbeidere.

Et favoritt fremtidssitat? 

«Livet er et lære, man må alltid lære» Mayoo, Paradise Hotell-deltager 2016.

Viktigste poeng fra vår samtale?

Ikke vent for lenge med å gjøre endringer. 

Dette lørner du:

Brukerorientering Digital produktutvikling   Kritisk journalistikk  Brukertesting 

Anbefalt litteratur:

Our iceberg is melting av John Kotter og Holger Rathgeber fra 2005.  Rapperen Leo fra MGPjr sin låt “Lære”
I fjor ledet jeg et stort strategi- og omorganiseringsprosjekt som omfattet hele selskapet. Implementering pågår fortsatt, alt er ikke perfekt, men essensen er at DN skal bli et brukerdrevet mediehus. Julie Lundgren