<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: LØRNSOC

#0629: Innbyggernes behov + Innovasjon + Teknologi = Norges smarteste kommune?

Expørt: Pål Godard

Smartby programleder i , Pål Godard

fra Gjøvik kommune

Med lørner Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Smartby programleder i Gjøvik kommune, Pål Godard. Pål forteller om hvordan Gjøvik kommune tenker om begrepet "smartby" nå, etter at kommunen over ett år har hatt en prosjekt som fokuserer på denne omstillingen. Videre forteller Pål om hvordan Gjøvik tenker annerledes enn andre smarte byer, og sammen med Silvija diskuterer han spørsmålet om hvor mye risiko som er forsvarlig å ta med offentlige midler. 


 

Noen kjappe med ekspørt Pål Godard

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i innovasjon eller din teknologi?
Jeg er egentlig en teknolog, og har jobbet med IT i 20 år, selv om utdannelsen min opprinnelig gikk i en annen retning. Jeg har vært innom mange roller, og har til slutt endt opp som en som prater like godt med teknologer, forretningsfolk og brukere. 

Hva er hovedproblemet du forsøker å løse på jobben din? 
Hvordan kan vi på en innovativ og smart måte bruke data og teknologi for å forbedre livet til innbyggerne våre og forbedre kommunens tjenester? Gjerne i samarbeid med akademia og næringsliv der det passer. 

Hva er ditt hovedprosjekt nå?
Det jeg har brukt mest tid på det siste halvåret, er et innovasjonspartnerskap som heter «Smart vinterveg», hvor kommunene Gjøvik, Hamar, Lillehammer og Ringsaker har gått sammen for å finne fram til bedre løsninger for vinterdrift av veg (brøyting, strøing, o.l.). 

Hvorfor er det spennende?
Det er et prosjekt som «treffer» mange av de kriteriene vi har for smartby- og innovasjonsarbeid, samtidig som vi har brukernes og kommunens behov i fokus hele tiden. I tillegg kommer vi til å heve lista for bruk av informasjonsteknologi i en del av kommunen som tradisjonelt har vært avventende til slike løsninger.

Hva synes du er interessante dilemmaer innen fagområdet ditt?
Hvor mye kan vi dele? (Åpne data vs. personvern og informasjonssikkerhet) Hvor mye risiko skal vi ta med offentlige midler? (Bleeding edge eksperimentering vs. stø kurs mot gevinstene) Hvordan sammskape systematisk og i praksis når tidsperspektivene, finansieringen og interessene ofte ikke harmonerer? 

Hvem inspirerer deg, internasjonalt og nasjonalt?
Det er etter hvert mange norske kommuner og byer som jobber for å bli smartbyer, og det er inspirerende å se mangfoldet og delingskulturen som sprer seg. Ingen nevnt – ingen glemt. 

Hva gjør vi unikt godt i Norge, relater til ditt fagfelt? 
Jeg er litt usikker. Vi har jo en del gode forutsetninger for å utvikle smarte og innovative løsninger/tjenester, f.eks. mye penger, høyt tillitsnivå og utdanningsnivå i befolkningen og høy digitaliseringsgrad i både offentlig og privat sektor. Samtidig tror jeg at oljepengene også kan være en sovepute i mange sammenhenger, og at vi ikke har nok «sense of urgency» for nødvendig omstilling av samfunnet. 

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
Læring hele livet.

Et yndlingssitat vi kan hekte på deg?
“If I had asked people what they wanted, they would have said faster horses.”  ― Henry Ford. 

Viktigste poeng fra vår samtale?
Behovsdrevet, ikke teknologidrevet, innovasjonsarbeid gir oss smartere byer og kommuner.

Dette lørner du:

Innovasjonsarbeid IoT Datadeling  Risikohåndtering i offentlig sektor  Behovsanalyse

Anbefalt litteratur:

Smart Gjøvik programmet Prosjektet Smart vinterveg 'Verksted som verktøy, å planlegge og lede workshops' av Asle Farner
Det er behovsdrevet, ikke teknologidrevet, innovasjonsarbeid gir oss smartere byer og kommuner. Pål Godard