<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: SOME

#0643: Godt innhold selger

Expørt: Daniel Holm

Daglig leder og gründer

fra Podie film

Med lørner Klaus Røiri, Silvija Seres og Sjur Dagestad

I denne episoden av #LØRN sin serie med innovasjonsverket snakker Silvija, Sjur og Klaus med daglig leder og gründer av Podie, Daniel Holm. Podie er et digitalt innholdsbyrå som tar alle type foto- og filmoppdrag. I episoden snakker Daniel om viktigheten av å sette av mer tid til kommunikasjon samt utfordre bedriftene til å tenkt nytt. Han forteller også at vi ikke må glemme det menneskelige aspektet i interaksjonen når vi kommuniserer. 

Noen kjappe med ekspørt Daniel Holm

Utdanning og hobby?
Internasjonal markedsføring NMH/BI i Oslo, Køln, Kiel og Bremen. Hobby: Friluftsliv, jakt, toppturer og langrenn.

Hvem er du og hvordan ble du interessert i innovasjon/teknologi?
Trebarnsfar og friluftsmenneske. Faglig rettet mot idé- og konseptutvikling, samt innholdsproduksjon. Ble mer bevisst og oppmerksom rundt innovasjon gjennom Innovasjonsløft.

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?
Lage godt innhold som kunden skal bruke ut mot sin målgruppe. I tillegg gir jeg gode råd på hvordan kunden kan og bør snakke til sin målgruppe.

Hva fokuserer du på?
Jeg må hele tiden holde meg oppdatert på teknologi. Fordi innholdet jeg lager stort sett skal publiseres på sosiale medier må jeg kjenne til hva som til enhver tid fungerer.

Hvorfor er det spennende?
Jeg liker kreativt arbeid som kan hjelpe kunden til suksess. Vi vet at god kommunikasjon fungerer, derfor er det viktig å ha fokus på det i en bedrift.

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?
Kanskje de kontroversene du skaper selv ved å ikke bruke nok tid på egne plattformer, bygge målgruppe og drive god innholdsproduksjon.

Dine egne relevante prosjekter siste året?
Jeg jobber med å bygge innholdsbyrået Podie film.

Dine andre favoritteksempler på lignende prosjekter?
Det er mange som tilbyr innholdsproduksjon, men også mange freelancere. I tillegg har det kommet automatiserte tjenester som er enkle, men og med begrensninger.

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
Teknologiløsninger og forståelse for hvordan disse kan brukes. Utviklingen går så fort.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?

Vi er nok langt fremme i bruken av teknologien. Eldre sitter på iPad og hele næringslivet bruker plutselig videokonferanse.

Hvordan er du som leder, og hvorfor funker det?
Akkurat nå er jeg min egen sjef i bedriften (eneste ansatt). Men med kunder og i grupper er jeg flink til å lytte og veilede folk.

Noen bærekraftperspektiver?
Jeg skulle gjerne sett at vi møtes oftere på videokonferanse, delt skjerm og digital interaktivitet.

Et yndlingssitat eller livsmotto?
Petter Stordalens 80/20 er ofte godt nok.

Kan du oppsummere vår samtale med en setning?
Sett av mer tid til kommunikasjon, utfordre bedriften og tenkt nytt til enhver tid.

Dette lørner du:

Frekvens Målgruppe Algoritmer Innholdsporduksjon Plattform

Anbefalt litteratur:

Peter Mckinnon sin kanal på youtube
Alt trenger ikke å være så glossy og perfekt hele tiden, men juster og videreutvikle deg istedenfor. I de fleste tilfeller er det mer enn godt nok. Daniel Holm