<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: LØRNSOC

#0647: Digitalisering av offentlig sektor

Expørt: Anders Aagaard Sørby

Digitaliseringsdirektør

fra Viken fylkeskommune

Med lørner Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Digitaliseringsdirektør i Viken fylkeskommune, Anders Aagaard Sørby, om noen av utfordringene de hadde når et så enormt nytt fylke som Viken fylke skulle etableres i 2020. Anders deler av sine erfaringer og gir innsikt i hva det offentlige tenker nå om tvangsdigitaliseringen som har kommet i kjølevannet av Covid-19 krisen. Silvija og Anders diskuterer også hvordan offentlig sektor kan jobbe fremover for å møte endring og tilpasse seg fremtidens behov, ettersom at digitalisering gir så enorme muligheter. 

 

Noen kjappe med ekspørt Anders Aagaard Sørby

Hvem er du og hvordan ble du interessert i teknologi/innovasjon?
Tobarnsfar på 40, bosatt i Fredrikstad. Har alltid interessert meg for samspillet mellom teknologi, mennesker og organisasjon, og har fra studietiden interessert meg i utfordringene (eller var det mulighetene?) med digitalisering i offentlig sektor.  

Hva er det viktigste dere gjør på jobben? 
Levere gode tjenester til innbyggerne i Viken og alle de fantastiske 11 000 ansatte i Viken Fylkeskommune.  

Hva fokuserer du på innen teknologi/innovasjon? 
Nå handler det mest om å levere verdi for organisasjonen og forberede den på nye endringer.  

Hvorfor er det spennende?
Jeg tror det er uante muligheter med kunstig intelligens, og dette vil påvirke hvordan vi lever våre liv.  

Hva synes du er de mest interessante kontroverser? 
At vi alle må kunne endre oss raskt (paradoks på eget tema).   

Dine egne relevante prosjekter siste året? 
Sammenslåingen av fylkeskommunene og etableringen av Viken Fylkeskommune. 

Dine andre favoritteksempler på lignende prosjekter?
- Driven det er i kommunesektoren for tiden med ønske om økt samarbeid 
- Det danskene får til med “Disruption Taskforce”  

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
Jeg tror evnen til å lede i en usikkert fremtid er helt sentralt for mange nå og fremover.  

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette? 
Vår egen Borregaard i Sarpsborg bør alltids trekkes frem, i tillegg til NAV. 

Viktigste nye perspektiver fra Covid?
Vi ser at bruken av mange av de digitale tjenestene har eksplodert, spesielt bruk av videokonferanser og digital samhandling (Teams).  

Hvordan er du som leder, og hvorfor funker det?
Liker å jobbe med mennesker, er lydhør og rolig, og vet hvor jeg vil.  

Noen viktige bærekraftsperspektiver
FN17 bør ligge til grunn for alle våre valg.  

Et yndlingssitat eller livsmotto?   
"Vi er nødt til å tro at det umulige er mulig av og til for å få til ting".  

Kan du oppsummere vår samtale med en setning?
Digitalisering gir enorme muligheter, og offentlig sektor må evne å forstå viktigheten av å endre seg og tilpasse seg fremtidens behov.  

Dette lørner du:

Omstilling Offentlig sektor  Kulturbygging AI

Anbefalt litteratur:

Foredrag fra John Sanei innen fremtidens lederskap "Ikke for å konkurrere" av Christine Meyer og Victor Norman
Jeg tror ikke man skal prøve å være en racerbåt når man egentlig er et stort oljeskip. Anders Aagaard Sørby