<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">

« Se alle podkaster

Podkaster filtrert etter...

PARTNER: BIGMED

Nødvendig IT infrastruktur for presisjonsmedisin i Norge
BIGDATA
#0684

Nødvendig IT infrastruktur for presisjonsmedisin i Norge

Ekspørt: Gard Thomassen
Under Avdelingsdirektør Fra USIT på Universitetet i Oslo
Rettslige aspekter av persontilpasset medisin og life science
HEALTHTECH
#0655

Rettslige aspekter av persontilpasset medisin og life science

Ekspørt: Anne Kjersti Befring
Førsteamanuensis ved juridisk fakultet med emneansvar for helserett og life science Fra Universitet i Oslo
Nøkkelen til presisjonsmedisin
HEALTHTECH
#0654

Nøkkelen til presisjonsmedisin

Ekspørt: Eivind Hovig
professor og leder hos senter for bioinformatikk, Institutt for informatikk Fra Universitetet i Oslo
IKT infrastruktur for datadrevet innovasjon
HEALTHTECH
#0653

IKT infrastruktur for datadrevet innovasjon

Ekspørt: Alia Zaka
Assisterende prosjektleder Fra Oslo Universitetssykehus
Maskinlæring i medisinsk journaltekst
HEALTHTECH
#0652

Maskinlæring i medisinsk journaltekst

Ekspørt: Fredrik Dahl
Seniorforsker ved Akershus universitetssykehus Fra Akershus universitetssykehus
Helsegevinster og ressursbruk
HEALTHTECH
#0642

Helsegevinster og ressursbruk

Ekspørt: Eline Aas
Førsteamanuensis og PhD Fra Universitetet i Oslo
Kardiologi og teknologi
HEALTHTECH
#0636

Kardiologi og teknologi

Ekspørt: Pål Brekke
Overlege og forsker Fra OUS Rikshospitalet
Genomikk og datadeling
HEALTHTECH
#0635

Genomikk og datadeling

Ekspørt: Tony Håndstad
Koordinatorer for diagnostisk bioinformatikk Fra Oslo Universitetssykehus
Vibeke Binz Valle: Presisjonsmedisin til pasientbehandlingen
HEALTHTECH
#0634

Vibeke Binz Valle: Presisjonsmedisin til pasientbehandlingen

Ekspørt: Vibeke Binz Vallevik
Prosjektleder Fra Bigmed prosjektet ved Oslo Universitetssykehus
Personalisert kreftbehandling
HEALTHTECH
#0633

Personalisert kreftbehandling

Ekspørt: Åslaug Helland
Overlege og forskningsleder Fra Oslo Universitetssykehus