<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">

« Se alle podkaster

Podkaster filtrert etter...

PARTNER: MEDLEARN

VR- og spillteknologi som rehabilitering
HEALTHTECH
#0873

VR- og spillteknologi som rehabilitering

Ekspørt: Truls Sveløkken Johansen
Ergoterapispesialist Fra Sunnaas Sykehus HF
Velferdsteknologi for frivillighet
HEALTHTECH
#0872

Velferdsteknologi for frivillighet

Ekspørt: Fredrik Gulowsen
Gründer Fra NYBY
Sosiale roboter i helse- og sosialtjenester
HEALTHTECH
#0871

Sosiale roboter i helse- og sosialtjenester

Ekspørt: Lise-Merete Alpers
Intensivsykepleier Fra VID vitenskapelige høgskole
Beslutningsstøtte i helsetjenesten
HEALTHTECH
#0870

Beslutningsstøtte i helsetjenesten

Ekspørt: Kristian Rikstad Myklevoll
Lege og forsker Nasjonalt Fra Kompetansesenter for legevaktmedisin
Teknologi for bedre helseordninger
HEALTHTECH
#0869

Teknologi for bedre helseordninger

Ekspørt: Mina Gerhardsen
Generalsekretær Fra Nasjonalforeningen for folkehelsen
Teknologi som øker velferd
HEALTHTECH
#0868

Teknologi som øker velferd

Ekspørt: Karen Dolva
CEO & gründer Fra No Isolation
Velferdsteknologi og tjenester
HEALTHTECH
#0865

Velferdsteknologi og tjenester

Ekspørt: Aleksander Sether
Teamleder Fra HAVA-Instituttet
Tanker fra en mamma
HEALTHTECH
#0864

Tanker fra en mamma

Ekspørt: Birgitte Øgrey
Mamma Fra Anniken
Velferdsteknologi gir økt kvalitet
HEALTHTECH
#0863

Velferdsteknologi gir økt kvalitet

Ekspørt: Vegard Tangen
Velferdsteknologikoordinator Fra Bydel Frogner
Brukerbehov, ikke snarveier
HEALTHTECH
#0862

Brukerbehov, ikke snarveier

Ekspørt: Brit Steinnes Krøvel
Leder Fra Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjeneste i Møre og Romsdal
Kognitiv svikt og velferdsteknologi
HEALTHTECH
#0861

Kognitiv svikt og velferdsteknologi

Ekspørt: Sigrid Aketun
Ergoterapeut Fra Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester
Brukere må ha kunnskap til å bruke
HEALTHTECH
#0860

Brukere må ha kunnskap til å bruke

Ekspørt: Dag Karterud
Førsteamanuensis Fra OsloMet
Digital hjemmeoppfølging, fremtidens helsetjeneste?
HEALTHTECH
#0859

Digital hjemmeoppfølging, fremtidens helsetjeneste?

Ekspørt: Linda Nilsen Augland
Spesialsykepleier med master i klinisk sykepleie Fra Larvik kommune
Velferdsteknologi – kommunenes perspektiv
HEALTHTECH
#0857

Velferdsteknologi – kommunenes perspektiv

Ekspørt: Kristin Standal
Prosjektleder Fra KS Forskning Innovasjon Digitalisering
Fallgruver innen implementering
HEALTHTECH
#0856

Fallgruver innen implementering

Ekspørt: Ruth Sørlie
e-Helsekoordinator Fra Åmot kommune
Velferdsverdi- og teknologi kommunalt
HEALTHTECH
#0855

Velferdsverdi- og teknologi kommunalt

Ekspørt: Terje Røe
Regionrådgiver Fra Sør-Østerdal
Kvalitet og arbeidsmotivasjon med IKOS
HEALTHTECH
#0854

Kvalitet og arbeidsmotivasjon med IKOS

Ekspørt: Marit Strandquist
IKOS forretningsleder og seniorrådgiver Fra Sensio
Nye teknologier i helsevesenet
HEALTHTECH
#0853

Nye teknologier i helsevesenet

Ekspørt: Linda Sørensen
Leder for teknologisk Intervensjonssenter Fra Sunnaas Sykehus
Digital nytte vs. digital distrupsjon
HEALTHTECH
#0852

Digital nytte vs. digital distrupsjon

Ekspørt: Bjørn Steinar Storvik
Overlege Fra Nord-gudbrandsdal lokalmedisinske senter
Organisasjonsutvikling og ledelse innen velferdsteknologi
HEALTHTECH
#0851

Organisasjonsutvikling og ledelse innen velferdsteknologi

Ekspørt: Elin Fjeldberg
Administrasjonssjef Fra Lom kommune