<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">

« Se alle podkaster

Podkaster filtrert etter...

PERSPECTIVE: PUBLIC SECTOR

Innovasjonspartnerskap
OCEANTECH
#0949

Innovasjonspartnerskap

Ekspørt: Odd Sveinung Hareide
Nautisk rådgiver Fra Kystverket
Hvilke premisser setter EU?
POLITICS
#0948

Hvilke premisser setter EU?

Ekspørt: Tobias Mahler
Professor Fra UiO
Deling og gjenbruk av forskningsdata
POLITICS
#0945

Deling og gjenbruk av forskningsdata

Ekspørt: Jan Magnus Aronsen
Førsteamanuensis Fra OUS
Notatet - fra flau til profesjonell lærer
BOOKS
#0943

Notatet - fra flau til profesjonell lærer

Ekspørt: Simen Spurkland
Lærer og forfatter Fra Notatet - fra flau til profesjonell lærer
Oppreist
BOOKS
#0941

Oppreist

Ekspørt: Trine Skei Grande
Politiker og forfatter Fra Oppreist
Erfarings- og forskningsbasert kompetanse
OCEANTECH
#0931

Erfarings- og forskningsbasert kompetanse

Ekspørt: Rune Bergstrøm
Seniorrådgiver Fra Kystverket
Ta ansvar i pandemien!
HEALTHTECH
#0927

Ta ansvar i pandemien!

Ekspørt: Renate Carita Nordh
Enhetsleder for psykisk helse- og rustjeneste Fra Østre Toten kommune
Intensivsykepleier i distriktene
HEALTHTECH
#0926

Intensivsykepleier i distriktene

Ekspørt: Eva Tharaldsten
Intensivsykepleier Fra Hammerfest sykehus
Kriseledelse preget av tillit
LØRNSOC
#0924

Kriseledelse preget av tillit

Ekspørt: Bernt Reitan Jenssen
Administrerende direktør Fra Ruter
Å ivareta pasienten
HEALTHTECH
#0923

Å ivareta pasienten

Ekspørt: Therese Jenssen Finjarn
Leder Fra Anestesisykepleierne NSF
Intensivsykepleie
HEALTHTECH
#0922

Intensivsykepleie

Ekspørt: Paula Marie Elisabeth Lykke
Leder Fra NSFLIS
Den akuttmedisinske kjeden
HEALTHTECH
#0921

Den akuttmedisinske kjeden

Ekspørt: Siw Andrea Todal
Akuttsykepleier Fra Akuttmottaket Kristiansund
Pandemijuss - fritt frem for amatører?
LØRNSOC
#0914

Pandemijuss - fritt frem for amatører?

Ekspørt: Anne Kjersti Befring
Jurist og advokat Fra Juridisk fakultet ved UIO
Felles ansvar for sjøkart
OCEANTECH
#0913

Felles ansvar for sjøkart

Ekspørt: Gudmund Jønsson
Avdelingsdirektør Fra Kartverkets sjødivisjon
Digitalisering i Kystverket og lostjenesten
OCEANTECH
#0912

Digitalisering i Kystverket og lostjenesten

Ekspørt: Odd Sveinung Hareide
Nautisk rådgiver Fra Kystverket Lostjenesten
Felles ressursregister
LØRNSOC
#0910

Felles ressursregister

Ekspørt: Anna Karlqvist og Heidi Beate Vang
Senior rådgiver og daglig leder Fra BarentsWatch
Vaksiner for dummies
HEALTHTECH
#0909

Vaksiner for dummies

Ekspørt: Sigrid Bratlie
Molekylærbiolog Fra Biotenk
Digitalisering av det maritime Norge
OCEANTECH
#0908

Digitalisering av det maritime Norge

Ekspørt: Einar Vik Arset
Kystdirektør Fra Kystverket
Grønn innovasjonskraft med Europa
POLITICS
#0907

Grønn innovasjonskraft med Europa

Ekspørt: Heidi Fossland
Daglig Leder Fra Trøndelag Europakontor
Teknologi i kommunal helse- og omsorgstjenestene
HEALTHTECH
#0905

Teknologi i kommunal helse- og omsorgstjenestene

Ekspørt: Ellinor Bakke Aasen
Seksjonsleder Fra Sandefjord kommune