<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">

« Se alle podkaster

Podkaster filtrert etter...

PLACE: BODØ

Fremtiden begynte i går
POLITICS
#0720

Fremtiden begynte i går

Ekspørt: Christian Torset
Gruppeleder på fylkestinget i Nordland Fra Sosialistisk Venstreparti
Ny verdikjede i lakseproduksjon
OCEANTECH
#0672

Ny verdikjede i lakseproduksjon

Ekspørt: Jarle Solemdal
Viseadministrerende direktør Fra Salten Aqua
Fiskeproduksjon med bærekraft i sentrum
OCEANTECH
#0671

Fiskeproduksjon med bærekraft i sentrum

Ekspørt: Alf Gøran Knutsen
Administrerende direktør Fra Kvarøy Fiskeoppdrett
Innovasjon fra Bodø
CLEANTECH
#0670

Innovasjon fra Bodø

Ekspørt: Leif-Magne Hjelseng
Administrerende direktør Fra Iris- Salten iKS
Innovasjon og utvikling gjennom grønn teknologi og bærekraft
OCEANTECH
#0669

Innovasjon og utvikling gjennom grønn teknologi og bærekraft

Ekspørt: Ellisiv Løvold
Leder for marked, relasjon og utvikling Fra Løvold Solution
Styrking av den samfunnsvitenskapelige nordområdeforskningen
LØRNSOC
#0668

Styrking av den samfunnsvitenskapelige nordområdeforskningen

Ekspørt: Reid Hole
Prorektor innen forskning og utvikling Fra Nord universitet
Bærekraftig akvakultur og samarbeid i klynger
OCEANTECH
#0666

Bærekraftig akvakultur og samarbeid i klynger

Ekspørt: Malin Johansen
Daglig leder Fra NCE Aquaculture
Hydrogen, det nye batteriet
ENERGYTECH
#0665

Hydrogen, det nye batteriet

Ekspørt: Finn Nordmo
Daglig leder Fra Glomfjord Hydrogen
Framtidstro for havet
CLEANTECH
#0664

Framtidstro for havet

Ekspørt: Kjersti Eline Tonnessen Busch
Gründer og daglig leder Fra SALT
Dyrking av marine alger – ressurser med muligheter?
OCEANTECH
#0663

Dyrking av marine alger – ressurser med muligheter?

Ekspørt: Heidi Meland
Daglig leder Fra Algenettverk Nord
Fiske doktoren som skal forbedre produksjonssyklusen
OCEANTECH
#0506

Fiske doktoren som skal forbedre produksjonssyklusen

Ekspørt: Kjetil Korsnes
Daglig leder Fra BioVivo Technologies
Produkter og løsninger som sikrer liv og helse i det offentlige rom
BUILDTECH
#0505

Produkter og løsninger som sikrer liv og helse i det offentlige rom

Ekspørt: Jan Eirik Karlsen
CTO Fra Rapp Bomek
Helhetsorientert helseinnovasjon
HEALTHTECH
#0504

Helhetsorientert helseinnovasjon

Ekspørt: Tove Julie Evjen
Seniorrådgiver Fra Kunnskapsparken Bodø
Teknologi som kan redde liv
HEALTHTECH
#0503

Teknologi som kan redde liv

Ekspørt: Merete Johansen
Prosjektleder Fra Nordlandssykehuset HF
Se på netthinnen, den forteller oss så mye!
HEALTHTECH
#0502

Se på netthinnen, den forteller oss så mye!

Ekspørt: Alexander Skau
øyelege og daglig leder Fra Retscreen
Fremtidens bruk av applikasjoner
SOFTWARE
#0501

Fremtidens bruk av applikasjoner

Ekspørt: Eric Nordvik
Android tech lead Fra Zedge
Fra eHelse programvare til bærekraftige investeringer
HEALTHTECH
#0500

Fra eHelse programvare til bærekraftige investeringer

Ekspørt: Ståle Leitvoll
Investor og rådgiver Fra Higen Holding AS
IT-bransjen har et ansvar for å motivere de unge
HEALTHTECH
#0499

IT-bransjen har et ansvar for å motivere de unge

Ekspørt: Ingrid Egelandsaa
Kvalitetssikringsleder og personvernombud i DIPS AS Fra Dips AS
Ta mulighetsrommet nå når Bodø skal bli smart by
IOT
#0498

Ta mulighetsrommet nå når Bodø skal bli smart by

Ekspørt: Vemund Kristiansen
Prosjektleder for IoT og teknologiutvikling Fra Nordkontakt