<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">

« Se alle podkaster

Podkaster filtrert etter...

SUBJECT: HEALTHTECH

Bringer teknologi og mennesker sammen
HEALTHTECH
#1008

Bringer teknologi og mennesker sammen

Ekspørt: Tine Hunt
Senior Manager Fra Accenture
Ta ansvar i pandemien!
HEALTHTECH
#0927

Ta ansvar i pandemien!

Ekspørt: Renate Carita Nordh
Enhetsleder for psykisk helse- og rustjeneste Fra Østre Toten kommune
Intensivsykepleier i distriktene
HEALTHTECH
#0926

Intensivsykepleier i distriktene

Ekspørt: Eva Tharaldsten
Intensivsykepleier Fra Hammerfest sykehus
Å ivareta pasienten
HEALTHTECH
#0923

Å ivareta pasienten

Ekspørt: Therese Jenssen Finjarn
Leder Fra Anestesisykepleierne NSF
Intensivsykepleie
HEALTHTECH
#0922

Intensivsykepleie

Ekspørt: Paula Marie Elisabeth Lykke
Leder Fra NSFLIS
Den akuttmedisinske kjeden
HEALTHTECH
#0921

Den akuttmedisinske kjeden

Ekspørt: Siw Andrea Todal
Akuttsykepleier Fra Akuttmottaket Kristiansund
Vaksiner for dummies
HEALTHTECH
#0909

Vaksiner for dummies

Ekspørt: Sigrid Bratlie
Molekylærbiolog Fra Biotenk
Teknologi i kommunal helse- og omsorgstjenestene
HEALTHTECH
#0905

Teknologi i kommunal helse- og omsorgstjenestene

Ekspørt: Ellinor Bakke Aasen
Seksjonsleder Fra Sandefjord kommune
Allmennsykepleiere i pandemien
HEALTHTECH
#0904

Allmennsykepleiere i pandemien

Ekspørt: Kine Myhre-Nilsen
Avansert klinisk allmennsykepleiere Fra Drammen kommune
Stolt byråkrat
HEALTHTECH
#0903

Stolt byråkrat

Ekspørt: Christine Bergland
Seniorrådgiver Fra Helse- og omsorgsdepartementet
Digitalt skråblikk under pandemien
HEALTHTECH
#0902

Digitalt skråblikk under pandemien

Ekspørt: Benedicte Nyborg
Leder Fra Responssenteret i Kristiansund
Min erfaring fra Covid-19
HEALTHTECH
#0900

Min erfaring fra Covid-19

Ekspørt: Eivind Hovig
Professor Fra Leder for Senter for bioinformatikk, Universitetet i Oslo
Teknologi, helse og utvikling i Jordmortjenesten
HEALTHTECH
#0899

Teknologi, helse og utvikling i Jordmortjenesten

Ekspørt: Kristin Holanger
Nestleder Fra Jordmorforbundet NSF
Psykisk helse og rus – den glemte pandemien i pandemien
HEALTHTECH
#0898

Psykisk helse og rus – den glemte pandemien i pandemien

Ekspørt: Espen Gade Rolland
Leder Fra NSFs Faggruppe for sykepleiere innen psykisk helse og rus.
Det internasjonale arbeidet for å håndtere pandemien
HEALTHTECH
#0897

Det internasjonale arbeidet for å håndtere pandemien

Ekspørt: John-Arne Røttingen
Ambassadør for global helse Fra Utenriksdepartementet
Omsorg, etikk og helseteknologi
HEALTHTECH
#0895

Omsorg, etikk og helseteknologi

Ekspørt: Ranveig Lie
Spesialsykepleier/geriatrisk sykepleier Fra Kløfta Bo og Aktivitetssenter
Vaksinering under en pandemi
HEALTHTECH
#0894

Vaksinering under en pandemi

Ekspørt: Ann Karin Swang
Leder Fra Landsgruppen av Helsesykepleiere
Smittevern i helsetjenesten
HEALTHTECH
#0893

Smittevern i helsetjenesten

Ekspørt: Arnold Måsøval-Jensen
Leder Fra styret for NSFs faggruppe for smittevern
VR- og spillteknologi som rehabilitering
HEALTHTECH
#0873

VR- og spillteknologi som rehabilitering

Ekspørt: Truls Sveløkken Johansen
Ergoterapispesialist Fra Sunnaas Sykehus HF
Velferdsteknologi for frivillighet
HEALTHTECH
#0872

Velferdsteknologi for frivillighet

Ekspørt: Fredrik Gulowsen
Gründer Fra NYBY