<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">

« Se alle podkaster

Podkaster filtrert etter...

SUBJECT: HEALTHTECH

Velferdsteknologi og tjenester
HEALTHTECH
#0865

Velferdsteknologi og tjenester

Ekspørt: Aleksander Sether
Teamleder Fra HAVA-Instituttet
Tanker fra en mamma
HEALTHTECH
#0864

Tanker fra en mamma

Ekspørt: Birgitte Øgrey
Mamma Fra Anniken
Velferdsteknologi gir økt kvalitet
HEALTHTECH
#0863

Velferdsteknologi gir økt kvalitet

Ekspørt: Vegard Tangen
Velferdsteknologikoordinator Fra Bydel Frogner
Brukerbehov, ikke snarveier
HEALTHTECH
#0862

Brukerbehov, ikke snarveier

Ekspørt: Brit Steinnes Krøvel
Leder Fra Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjeneste i Møre og Romsdal
Kognitiv svikt og velferdsteknologi
HEALTHTECH
#0861

Kognitiv svikt og velferdsteknologi

Ekspørt: Sigrid Aketun
Ergoterapeut Fra Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester
Brukere må ha kunnskap til å bruke
HEALTHTECH
#0860

Brukere må ha kunnskap til å bruke

Ekspørt: Dag Karterud
Førsteamanuensis Fra OsloMet
Digital hjemmeoppfølging, fremtidens helsetjeneste?
HEALTHTECH
#0859

Digital hjemmeoppfølging, fremtidens helsetjeneste?

Ekspørt: Linda Nilsen Augland
Spesialsykepleier med master i klinisk sykepleie Fra Larvik kommune
Velferdsteknologi – kommunenes perspektiv
HEALTHTECH
#0857

Velferdsteknologi – kommunenes perspektiv

Ekspørt: Kristin Standal
Prosjektleder Fra KS Forskning Innovasjon Digitalisering
Fallgruver innen implementering
HEALTHTECH
#0856

Fallgruver innen implementering

Ekspørt: Ruth Sørlie
e-Helsekoordinator Fra Åmot kommune
Velferdsverdi- og teknologi kommunalt
HEALTHTECH
#0855

Velferdsverdi- og teknologi kommunalt

Ekspørt: Terje Røe
Regionrådgiver Fra Regionrådet for Sør-Østerdal
Kvalitet og arbeidsmotivasjon med IKOS
HEALTHTECH
#0854

Kvalitet og arbeidsmotivasjon med IKOS

Ekspørt: Marit Strandquist
IKOS forretningsleder og seniorrådgiver Fra Sensio
Nye teknologier i helsevesenet
HEALTHTECH
#0853

Nye teknologier i helsevesenet

Ekspørt: Linda Sørensen
Leder for teknologisk Intervensjonssenter Fra Sunnaas Sykehus
Digital nytte vs. digital distrupsjon
HEALTHTECH
#0852

Digital nytte vs. digital distrupsjon

Ekspørt: Bjørn Steinar Storvik
Overlege Fra Nord-gudbrandsdal lokalmedisinske senter
Organisasjonsutvikling og ledelse innen velferdsteknologi
HEALTHTECH
#0851

Organisasjonsutvikling og ledelse innen velferdsteknologi

Ekspørt: Elin Fjeldberg
Administrasjonssjef Fra Lom kommune
Velferdsteknologi som student
HEALTHTECH
#0850

Velferdsteknologi som student

Ekspørt: Nina Solberg
Sykepleier og student Fra MedLearn
Selvstendig, trygg og aktiv med velferdsteknologi
HEALTHTECH
#0849

Selvstendig, trygg og aktiv med velferdsteknologi

Ekspørt: Elisabeth Sørensen
Rådgiver Fra Larvik kommune
Velferdsteknologi i oppfølging av palliative pasienter
HEALTHTECH
#0848

Velferdsteknologi i oppfølging av palliative pasienter

Ekspørt: Lina Oelschlägel
Høgskolelektor og stipendiat Fra Lovisenberg diakonale høgskole
Velferdsteknologi i en ny tid
HEALTHTECH
#0846

Velferdsteknologi i en ny tid

Ekspørt: Kristil Erla Håland
Daglig leder Fra Jodacare
Velferdsteknologi, Jakten på det digge livet
HEALTHTECH
#0845

Velferdsteknologi, Jakten på det digge livet

Ekspørt: Tone Bye
Prosjektleder Fra Pensjonistforbundet
Fra behandling til forebygging
HEALTHTECH
#0690

Fra behandling til forebygging

Ekspørt: Bjørn Lorentzen
Daglig leder Fra Tidewave R&D