<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">

« Se alle podkaster

Podkaster filtrert etter...

SUBJECT: HEALTHTECH

Fra behandling til forebygging
HEALTHTECH
#0690

Fra behandling til forebygging

Ekspørt: Bjørn Lorentzen
Daglig leder Fra Tidewave R&D
På kryss og tvers
HEALTHTECH
#0686

På kryss og tvers

Ekspørt: Kathrine Myhre
Leder Fra Norway Health tech
Rettslige aspekter av persontilpasset medisin og life science
HEALTHTECH
#0655

Rettslige aspekter av persontilpasset medisin og life science

Ekspørt: Anne Kjersti Befring
Førsteamanuensis ved juridisk fakultet med emneansvar for helserett og life science Fra Universitet i Oslo
Nøkkelen til presisjonsmedisin
HEALTHTECH
#0654

Nøkkelen til presisjonsmedisin

Ekspørt: Eivind Hovig
professor og leder hos senter for bioinformatikk, Institutt for informatikk Fra Universitetet i Oslo
IKT infrastruktur for datadrevet innovasjon
HEALTHTECH
#0653

IKT infrastruktur for datadrevet innovasjon

Ekspørt: Alia Zaka
Assisterende prosjektleder Fra BigMed-prosjektet
Maskinlæring i medisinsk journaltekst
HEALTHTECH
#0652

Maskinlæring i medisinsk journaltekst

Ekspørt: Fredrik Dahl
Seniorforsker ved Akershus universitetssykehus Fra Akershus universitetssykehus
Helsegevinster og ressursbruk
HEALTHTECH
#0642

Helsegevinster og ressursbruk

Ekspørt: Eline Aas
Førsteamanuensis og PhD Fra Universitetet i Oslo
Kardiologi og teknologi
HEALTHTECH
#0636

Kardiologi og teknologi

Ekspørt: Pål Brekke
Overlege og forsker Fra OUS Rikshospitalet
Genomikk og datadeling
HEALTHTECH
#0635

Genomikk og datadeling

Ekspørt: Tony Håndstad
Koordinatorer for diagnostisk bioinformatikk Fra Oslo Universitetssykehus
Vibeke Binz Valle: Presisjonsmedisin til pasientbehandlingen
HEALTHTECH
#0634

Vibeke Binz Valle: Presisjonsmedisin til pasientbehandlingen

Ekspørt: Vibeke Binz Vallevik
Prosjektleder Fra Bigmed prosjektet ved Oslo Universitetssykehus
Personalisert kreftbehandling
HEALTHTECH
#0633

Personalisert kreftbehandling

Ekspørt: Åslaug Helland
Overlege og forskningsleder Fra Oslo Universitetssykehus
Medisinsk bildebehandling
HEALTHTECH
#0626

Medisinsk bildebehandling

Ekspørt: Marius Pedersen
Professor i fargebildeteknologi Fra Institutt for datateknologi og informatikk ved NTNU i Gjøvik
Forebygge fall hos eldre
HEALTHTECH
#0582

Forebygge fall hos eldre

Ekspørt: Ruth Aga
Overlege og forsker Fra Oslo universitetssykehus
Ny og nødvendig samhandling
HEALTHTECH
#0579

Ny og nødvendig samhandling

Ekspørt: Kristil Erla Haland
CEO Fra Jodacare og Jodapro
Bo lenger hjemme
HEALTHTECH
#0538

Bo lenger hjemme

Ekspørt: Arild Kristensen
CEO Fra Norwegian Smart Care Cluster
Blandet virkelighet
HEALTHTECH
#0533

Blandet virkelighet

Ekspørt: John Berland
Innovasjonsdirektør Fra Sopra Steria
La ikke alt rundt gjøre at du glemmer produktet!
HEALTHTECH
#0517

La ikke alt rundt gjøre at du glemmer produktet!

Ekspørt: Christian Gutvik
Innovation Manager Fra NTNU Technology Transfer
Helseteknologi kan den bidra til å sikre en bærekraftig helse & omsorgstjeneste i fremtiden ?
HEALTHTECH
#0515

Helseteknologi kan den bidra til å sikre en bærekraftig helse & omsorgstjeneste i fremtiden ?

Ekspørt: Terje Gårdsmoen
Prosjektleder Fra Sykehuspartner
Fremtidens helsetjenester
HEALTHTECH
#0514

Fremtidens helsetjenester

Ekspørt: Ingunn Olsen
Innovasjonssjef Fra Sykehuset Østfold
Helhetsorientert helseinnovasjon
HEALTHTECH
#0504

Helhetsorientert helseinnovasjon

Ekspørt: Tove Julie Evjen
Seniorrådgiver Fra Kunnskapsparken Bodø