<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">

« Se alle podkaster

Podkaster filtrert etter...

SUBJECT: OCEANTECH

The value of standardization work
OCEANTECH
#0991

The value of standardization work

Ekspørt: Björgolfur Hávardsson
Innovation manager Fra NCE Seafood Innovation
Standardization and Sensors
OCEANTECH
#0990

Standardization and Sensors

Ekspørt: Tomas Finnøy and Emek Seyrek
CTO and manager/consultant Fra Fishency Innovation and Saite Consulting
Environmental data for success
OCEANTECH
#0987

Environmental data for success

Ekspørt: Geir Lasse Taranger and Charlotte Dupont
Research director and executive director and Co-founder Fra Institute of Marine Research and Bioceanor
Digitization and innovation in Norwegian aquaculture
OCEANTECH
#0979

Digitization and innovation in Norwegian aquaculture

Ekspørt: Trond Kathenes & Jørn Torsvik
Chief Digital Officer & CEO Fra AquaCloud AS
Datadrevne operasjoner på sjøen
OCEANTECH
#0976

Datadrevne operasjoner på sjøen

Ekspørt: Tobias Bang Hansen
Direktør sjø Fra Redningsselskapet
Kundesentrisk utvikling av nye tjenester
OCEANTECH
#0975

Kundesentrisk utvikling av nye tjenester

Ekspørt: Fredrik Sahlin
Salgs- og Markedsdirektør Fra Redningsselskapet
 Bedre sikkerhet på sjøen gjennom teknologi
OCEANTECH
#0965

Bedre sikkerhet på sjøen gjennom teknologi

Ekspørt: Martin Fuhr Bolstad
Direktør Fra Redningsselskapet
Den digitale redningsskøyta
OCEANTECH
#0964

Den digitale redningsskøyta

Ekspørt: Rikke Lind
Generalsekretær Fra Redningsselskapet
Empowering Generation Cleanup
OCEANTECH
#0961

Empowering Generation Cleanup

Ekspørt: Birgit Liodden
Gründer Fra TOOL
Innovasjonspartnerskap
OCEANTECH
#0949

Innovasjonspartnerskap

Ekspørt: Odd Sveinung Hareide
Nautisk rådgiver Fra Kystverket
Erfarings- og forskningsbasert kompetanse
OCEANTECH
#0931

Erfarings- og forskningsbasert kompetanse

Ekspørt: Rune Bergstrøm
Seniorrådgiver Fra Kystverket
Felles ansvar for sjøkart
OCEANTECH
#0913

Felles ansvar for sjøkart

Ekspørt: Gudmund Jønsson
Avdelingsdirektør Fra Kartverkets sjødivisjon
Digitalisering i Kystverket og lostjenesten
OCEANTECH
#0912

Digitalisering i Kystverket og lostjenesten

Ekspørt: Odd Sveinung Hareide
Nautisk rådgiver Fra Kystverket Lostjenesten
Digitalisering av det maritime Norge
OCEANTECH
#0908

Digitalisering av det maritime Norge

Ekspørt: Einar Vik Arset
Kystdirektør Fra Kystverket
CCB i omstilling
OCEANTECH
#0785

CCB i omstilling

Ekspørt: Ronny Haufe
Vise administrerende direktør Fra CCB
Datadrevet lykkelig sameksistens i havindustriene
OCEANTECH
#0784

Datadrevet lykkelig sameksistens i havindustriene

Ekspørt: Inger Graves
Product Management Lead Fra Aanderaa
Stabil og fornybar energiproduksjon
OCEANTECH
#0783

Stabil og fornybar energiproduksjon

Ekspørt: Marit Mork
manager Innovation Projects Fra TechnipFMC
Havbunnsmineraler – et nytt norsk industrieventyr for det grønne skiftet
OCEANTECH
#0782

Havbunnsmineraler – et nytt norsk industrieventyr for det grønne skiftet

Ekspørt: Walter Sognnes
CEO Fra Loke Marine Minerals
Det smarte havet vårt
OCEANTECH
#0781

Det smarte havet vårt

Ekspørt: Kai Stoltz
Business Development Manager Fra GCE Ocean Technology
Verktøy for innovasjon
OCEANTECH
#0780

Verktøy for innovasjon

Ekspørt: Gisle Nondal og Karianne Kojen Andersen
EU-rådgiver R&D Manager Fra GCE Ocean Technology