<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">

« Se alle podkaster

Podkaster filtrert etter...

SUBJECT: OCEANTECH

CCB i omstilling
OCEANTECH
#0785

CCB i omstilling

Ekspørt: Ronny Haufe
Vise administrerende direktør Fra CCB
Datadrevet lykkelig sameksistens i havindustriene
OCEANTECH
#0784

Datadrevet lykkelig sameksistens i havindustriene

Ekspørt: Inger Graves
Product Management Lead Fra Aanderaa
Stabil og fornybar energiproduksjon
OCEANTECH
#0783

Stabil og fornybar energiproduksjon

Ekspørt: Marit Mork
manager Innovation Projects Fra TechnipFMC
Havbunnsmineraler – et nytt norsk industrieventyr for det grønne skiftet
OCEANTECH
#0782

Havbunnsmineraler – et nytt norsk industrieventyr for det grønne skiftet

Ekspørt: Walter Sognnes
CEO Fra Loke Marine Minerals
Det smarte havet vårt
OCEANTECH
#0781

Det smarte havet vårt

Ekspørt: Kai Stoltz
Business Development Manager Fra GCE Ocean Technology
Verktøy for innovasjon
OCEANTECH
#0780

Verktøy for innovasjon

Ekspørt: Gisle og Karianne
EU-rådgiver R&D Manager Fra GCE Ocean Technology
Innovasjonsøkosystem, vekst og internasjonalisering
OCEANTECH
#0779

Innovasjonsøkosystem, vekst og internasjonalisering

Ekspørt: Owe Hagesæther
Admistrerende direktør Fra GCE Ocean Technology
Kommunikasjon til havs
OCEANTECH
#0742

Kommunikasjon til havs

Ekspørt: Lars Erik Lunøe
Daglig leder Fra Telenor maritim
Hvordan lykkes med omstillingen?
OCEANTECH
#0731

Hvordan lykkes med omstillingen?

Ekspørt: Knut Inge Edvardsen
Daglig leder Fra cDynamics
Å tørre å prøve
OCEANTECH
#0709

Å tørre å prøve

Ekspørt: Terje Andreassen
Daglig leder Fra Moen Marin
Verftsindustri «En kreativ og utviklende produksjon»
OCEANTECH
#0697

Verftsindustri «En kreativ og utviklende produksjon»

Ekspørt: Camilla Kvaløsæter
Administrativ leder og logistikkansvarlig Fra Folla Maritime Service
Innovasjon til et globalt marked
OCEANTECH
#0685

Innovasjon til et globalt marked

Ekspørt: Hans Petter Hildre
Professor Fra NTNU
Ny verdikjede i lakseproduksjon
OCEANTECH
#0672

Ny verdikjede i lakseproduksjon

Ekspørt: Jarle Solemdal
Viseadministrerende direktør Fra Salten Aqua
Fiskeproduksjon med bærekraft i sentrum
OCEANTECH
#0671

Fiskeproduksjon med bærekraft i sentrum

Ekspørt: Alf Gøran Knutsen
Administrerende direktør Fra Kvarøy Fiskeoppdrett
Innovasjon og utvikling gjennom grønn teknologi og bærekraft
OCEANTECH
#0669

Innovasjon og utvikling gjennom grønn teknologi og bærekraft

Ekspørt: Ellisiv Løvold
Leder for marked, relasjon og utvikling Fra Løvold Solution
Bærekraftig akvakultur og samarbeid i klynger
OCEANTECH
#0666

Bærekraftig akvakultur og samarbeid i klynger

Ekspørt: Malin Johansen
Daglig leder Fra NCE Aquaculture
Dyrking av marine alger – ressurser med muligheter?
OCEANTECH
#0663

Dyrking av marine alger – ressurser med muligheter?

Ekspørt: Heidi Meland
Daglig leder Fra Algenettverk Nord
Digital E-læring, deling av kunnskap
OCEANTECH
#0537

Digital E-læring, deling av kunnskap

Ekspørt: Trine L. Danielsen
Daglig leder Fra BluePlanet Academy
Fiske doktoren som skal forbedre produksjonssyklusen
OCEANTECH
#0506

Fiske doktoren som skal forbedre produksjonssyklusen

Ekspørt: Kjetil Korsnes
Daglig leder Fra BioVivo Technologies
The future demand for food, can aquaculture be the answer?
OCEANTECH
#0497

The future demand for food, can aquaculture be the answer?

Ekspørt: Wayne Murphy
Co-Founder & COO Fra Hatch Aquaculture Accelerator