<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">

« Se alle podkaster

Podkaster filtrert etter...

SUBJECT: OCEANTECH

Innovasjonspartnerskap
OCEANTECH
#0949

Innovasjonspartnerskap

Ekspørt: Odd Sveinung Hareide
Nautisk rådgiver Fra Kystverket
Erfarings- og forskningsbasert kompetanse
OCEANTECH
#0931

Erfarings- og forskningsbasert kompetanse

Ekspørt: Rune Bergstrøm
Seniorrådgiver Fra Kystverket
Felles ansvar for sjøkart
OCEANTECH
#0913

Felles ansvar for sjøkart

Ekspørt: Gudmund Jønsson
Avdelingsdirektør Fra Kartverkets sjødivisjon
Digitalisering i Kystverket og lostjenesten
OCEANTECH
#0912

Digitalisering i Kystverket og lostjenesten

Ekspørt: Odd Sveinung Hareide
Nautisk rådgiver Fra Kystverket Lostjenesten
Felles ressursregister
OCEANTECH
#0910

Felles ressursregister

Ekspørt: Anna Karlqvist og Heidi Beate Vang
Senior rådgiver og daglig leder Fra BarentsWatch
Digitalisering av det maritime Norge
OCEANTECH
#0908

Digitalisering av det maritime Norge

Ekspørt: Einar Vik Arset
Kystdirektør Fra Kystverket
CCB i omstilling
OCEANTECH
#0785

CCB i omstilling

Ekspørt: Ronny Haufe
Vise administrerende direktør Fra CCB
Datadrevet lykkelig sameksistens i havindustriene
OCEANTECH
#0784

Datadrevet lykkelig sameksistens i havindustriene

Ekspørt: Inger Graves
Product Management Lead Fra Aanderaa
Stabil og fornybar energiproduksjon
OCEANTECH
#0783

Stabil og fornybar energiproduksjon

Ekspørt: Marit Mork
manager Innovation Projects Fra TechnipFMC
Havbunnsmineraler – et nytt norsk industrieventyr for det grønne skiftet
OCEANTECH
#0782

Havbunnsmineraler – et nytt norsk industrieventyr for det grønne skiftet

Ekspørt: Walter Sognnes
CEO Fra Loke Marine Minerals
Det smarte havet vårt
OCEANTECH
#0781

Det smarte havet vårt

Ekspørt: Kai Stoltz
Business Development Manager Fra GCE Ocean Technology
Verktøy for innovasjon
OCEANTECH
#0780

Verktøy for innovasjon

Ekspørt: Gisle Nondal og Karianne Kojen Andersen
EU-rådgiver R&D Manager Fra GCE Ocean Technology
Innovasjonsøkosystem, vekst og internasjonalisering
OCEANTECH
#0779

Innovasjonsøkosystem, vekst og internasjonalisering

Ekspørt: Owe Hagesæther
Admistrerende direktør Fra GCE Ocean Technology
Kommunikasjon til havs
OCEANTECH
#0742

Kommunikasjon til havs

Ekspørt: Lars Erik Lunøe
Daglig leder Fra Telenor maritim
Vi sikrer liv og last til havs!
OCEANTECH
#0732

Vi sikrer liv og last til havs!

Ekspørt: Tom Cantero
Administrerende direktør Fra Air Products
Hvordan lykkes med omstillingen?
OCEANTECH
#0731

Hvordan lykkes med omstillingen?

Ekspørt: Knut Inge Edvardsen
Daglig leder Fra cDynamics
Å tørre å prøve
OCEANTECH
#0709

Å tørre å prøve

Ekspørt: Terje Andreassen
Daglig leder Fra Moen Marin
Verftsindustri «En kreativ og utviklende produksjon»
OCEANTECH
#0697

Verftsindustri «En kreativ og utviklende produksjon»

Ekspørt: Camilla Kvaløsæter
Administrativ leder og logistikkansvarlig Fra Folla Maritime Service
Innovasjon til et globalt marked
OCEANTECH
#0685

Innovasjon til et globalt marked

Ekspørt: Hans Petter Hildre
Professor Fra NTNU
Ny verdikjede i lakseproduksjon
OCEANTECH
#0672

Ny verdikjede i lakseproduksjon

Ekspørt: Jarle Solemdal
Viseadministrerende direktør Fra Salten Aqua