<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">

LÆR MED LØRN OG TEKNOLOGIFORMIDLING

Med støtte fra Stiftelsen Teknologiformidling har LØRN laget 53 nye podcaster med historier fra lokale SMBere rundt om i landet for å opplyse om Norges beste teknologisatsninger

stiftelsenteknologiformidling-hvit-logo

Hvem er Teknologiformidling?

Stiftelsen Teknologisk Institutt, aktør i norsk næringsliv i 100 år, solgte i 2015 sin operative virksomhet Teknologisk Institutt as til det nederlandsk selskapet Kiwa Kiwa overtok også navnet Teknologisk Institutt, og stiftelsen skiftet navn til Stiftelsen Teknologiformidling Overskuddet av salget danner grunnlaget for Stiftelsen Teknologiformidling

Hva gjør Teknologiformidling?

Teknologiformidling bidrar med finansiell støtte til etablerte små og mellomstore bedrifter. Utviklingsprosjektene er nødvendige for å opprettholde en lønnsom virksomhet. Prosjektene har en delingskultur slik at resultatene fører til konkurransefortrinn for flere. Samarbeid og deling av kompetanse og teknologisk utvikling og kunnskap er viktig for å lykkes. Noen fokusområder er implementering av ny teknologi som kunstig intelligens, tingenes internett og autonome systemer, for høyere produktivitet, verdiskaping og konkurransekraft i norsk næringsliv. Prosjektevalueringen skjer løpende

BODØ
Bodø-300x187
498_191025_IOT_Vemund-Kristiansen_09_drawColor-218x300

#0498 – Ta mulighetsrommet nå når Bodø skal bli smart by

Med Vemund Kristiansen

fra Nordkontakt

Det LØRNES om

Smarte byer 
Sensorikk
IoT 

191025_HEALTHTECH_Ingrid-Egelandsaa-Color-218x300

#0499 – IT-bransjen har et ansvar for å motivere de unge

Med Ingrid Egelandsaa fra Dips AS

Det LØRNES om

Personvern 
IT systemer for helsesektoren 
pasientbehandling

1HEALTHTECH_Ståle-Leitvoll-Color-218x300

#0500 – Fra eHelse programvare til bærekraftige investeringer

Med Ståle Leitvoll

fra Higen Holding AS

Det LØRNES om

Innovasjon
Journaler i helsevesenet 
Velferdsteknologi
Pasientinvolvering 
E-helse 

SOFTWARE_Eric-Nordvik-Color-218x300

#0501: Fremtidens bruk av applikasjoner

Med Eric Nordvik fra Zedge

Det LØRNES om

Utvikling på tvers av landegrenser
Applikasjoner
Software
Gründerskap

HEALTHTECH_Aleksander-Skau-Color-1-218x300

#0502: Se på netthinnen – den forteller oss så mye!

Med Alexander Skau fra Retscreen

Det LØRNES om

Netthinne foto
Diabetes 
AI
Velferdsteknologi

HEALTHTECH_Merete-Johansen-Color-218x300

#0503: Teknologi som kan redde liv

Med Merete Johansen

fra Nordlandssykehuset HF

Det LØRNES om

Effektivisering
Digitalisering av pasientjournaler 
Innovasjon i helsesektoren
Sensorer 
Videokonsultasjon 

HEALTHTECH_Tove-Julie-Evjen-Color-218x300

#0504: Helhetsorientert helseinnovasjon

Med Tove Julie Evjen

fra Kunnskapsparken Bodø

Det LØRNES om

Nanopartikler 
Klynger 
Samarbeid 
Innovasjon

BUILDTECH_Jan-Eirik-Karlsen-Color-218x300

#0505: Produkter og løsninger som sikrer liv og helse i det offentlige rom

Med Jan Eirik Karlsen fra Rapp Bomek

Det LØRNES om

Overvåkning 
Infrastruktur 
Sikkerhetskrav
Simulering 
Sikkerhetshardware

kjeti_solo-Colors-218x300

#0506: Fiske doktoren som skal forbedre produksjonssyklusen

Med Kjetil Korsnes

fra BioVivo Technologies

Det LØRNES om

Fiskeoppdrett 
Velferd 
Bærekraftig vekst 
Landbasert oppdrett 

Om Bodø historiene

Her kan du lese om historiene fra Bodø, produsert i LØRNs-trekant modell for formidling av innovasjon, et samarbeid mellom:

1) Leverandør LØRN som samler de gode innovasjonshistoriene,
2) Bestiller Stiftelsen Teknologiformidling som setter retning gjennom finansiering av prosjektet, og –
3) Kobler Kunnskapsparken Bodø som finner de beste innovasjonshistoriene i regionen.

Alle podkaster på denne siden kan du finne oppsummert i en E-bok du kan laste ned i PDF-format, og du kan lytte til dem også på LØRN.UNIVERSITY, som er vår digitale læringsplattform (LMS). På denne plattformen kan du få en LØRN diplom, som er et blockchain-sertifisert bevis eller mikrograd, at du har lyttet til alle Bodø podkastene. Du må registrere deg på vår LMS for å få en slik grad, men registrering for dette kurset er gratis

ganger lyttet til

Sjekk ut Bodø boka

Bodø_boka
BERGEN
Bergen-300x187
191021_LORNSOC_Anders-Haugland-Color-218x300-1

#0486: Økosystem for innovasjon – ta ansvar – tenk stort

Med Anders Haugland

fra VIS

Det LØRNES om

Innovasjon 
Inkubator
Fremtidig verdiskapingspotensial i hav 

487_191021_RETAIL_Roger-Holthe-Olsen_09_drawColor-218x300-1

#0487 – De eventyrlige mulighetene innenfor Retail

Med Roger Holthe Olsen

fra Dyrekassen.no

Det LØRNES om

E-handel  
Kundereise
Logistikk  
Merkevarebygging

488_191021_FINTECH_Kare-Bottolfs_09_drawColor-218x300-1

#0488 – FINTECH – Kåre Bottolfs – Event payments made easy

Med Kåre Bottolfsen

fra TicketCo

Det LØRNES om

Automatisering 
Big data
Internasjonalisering 
Gründerskap

489_191021_AI_Haavard-Myklebust_09_drawColor-218x300-1

#0489: Fremtidens journalistikk

Med Haavard Myklebust

fra Fonn group

Det LØRNES om

Media og kommunikasjon 
AR.VR
Fake news 
Kunstig intelligens

490_191021_FOODTECH_Cecilie-Hauge-Agotnes-Color-218x300-1

#0490: Digitalisering av matbehov

Med Cecilie Hauge Ågotnes

fra CanCannotEat

Det LØRNES om

Forskningsbasert diet 
LavFODMAP
Allergener 
Brukervennlighet

491_191021_LORNBIZ_Harald-Bjorland_09_drawColor-1-218x300-1

#0491: Industri 4.0 og vestlandet = sant!

Med Harald Bjørland

fra Crux Advisers

Det LØRNES om

Industri 4.0 
Kommunikasjon
Usikkerhetshåndtering 
Bærekraft

492_191021_FOODTECH_Eirik-Talhaug_09_drawColor-218x300-1

#0492: Markedsplasser som salgsverktøy

Med Eirik Talhaug

fra JET Seafood

Det LØRNES om

Oceantech 
Micro-produksjon
Fiskeproduksjon 
Automatisering

493_191021_LORNBIZ_Ida-T-Saetersdal_09_drawColor-218x300-1

#0493: Delingsøkonomi i arbeidslivet

Med Ida T. Sætersdal

fra shAIRskills

Det LØRNES om

Delingsøkonomi 
Kompetanseheving
Sosial kompetanse  
Fleksibel ansettelse
Livslanglæring

494_191021_BIGDATA_Monica-Vaksdal_09_drawColor-218x300-1

#0494: Vi skal digitalisere snøen!

Med Monica Vaksdal

fra Think Outside

Det LØRNES om

Geofysisk data  
Signalprosessering
Prediktiv analyse 
Datadrevet beslutningsverktøy

495_191021_HEALTHTECH_Dagfinn-T-Hallseth_09_drawColor-218x300-1

#0495 – Helseteknologi og strategi

Med Dagfinn T. Hallseth

fra NEO Consulting AS

Det LØRNES om

Digitale helsetjenester 
Helsepolitikk
Innovasjon 
Strategi

496_191021_-IOT_Paal-Kaperdal_09_drawColor-218x300-1

#0496 – Tryggere på sjøen

Med Paal Kaperdal

fra Sensario AS

Det LØRNES om

Product fit  
Skytjeneste
Digitalisering 

497_191021_OCEANTECH_Wayne-Murphy_09_drawColor-218x300-1

#0497: The future demand for food – can aquaculture be the answer?

Med Wayne Murphy

fra Hatch Aquaculture Accelerator

Det LØRNES om

Farming food in the water 
Accelerator programs
Algie 
Sustainability

Om Bergen historiene

Her kan du lese om historiene fra Bergen, produsert i LØRNs-trekant modell for formidling av innovasjon, et samarbeid mellom:

1) Leverandør LØRN som samler de gode innovasjonshistoriene,
2) Bestiller Stiftelsen Teknologiformidling som setter retning gjennom finansiering av prosjektet, og –
3) Kobler VIS i Bergen som finner de beste innovasjonshistoriene i regionen.

Alle podkaster på denne siden kan du finne oppsummert i en E-bok du kan laste ned i PDF-format, og du kan lytte til dem også på LØRN.UNIVERSITY, som er vår digitale læringsplattform (LMS). På denne plattformen kan du få en LØRN diplom, som er et blockchain-sertifisert bevis eller mikrograd, at du har lyttet til alle Bergen podkastene. Du må registrere deg på vår LMS for å få en slik grad, men registrering for dette kurset er gratis

ganger lyttet til

Sjekk ut Bergen boka

bergen_boka
KRISTIANSAND
Kristiansand-300x187
191206_AI_Per-Morten-Hoff_09_drawColor-218x300-1

#0546: Fremtidens tekstanalyse gjennom AI

Med Per Morten Hoff

fra Anzyz Technologies

Det LØRNES om

Personvern i AI  
Innovasjon
AI i helsevesenet 
Formidling av kunnskap

191206_ENERGYTECH_Unni-Farestveit-Color-218x300-1

#0547: Fleksibilitet i strømnettet

Med Unni Farestveit

fra Agder Energi

Det LØRNES om

Subsidier 
Solkraft og vannkraft
Fleksibilitets utfordringer 
IoT
Klimapolitikk

191206_ARTTECH_Reidar-Fuglestad_09_drawColor-218x300-1

#0548: Den digitale transformasjon for kunst og for museer

Med Reidar Fuglestad

fra Sørlandets nye kunstmuseum; Kunstsilo

Det LØRNES om

Tverrfaglighet 
Delegere myndighet vs delegere ansvar
Samfunnsutvikling 
Digital kunst
Videre utnyttelse av kunst i samfunnet

191206_ARTTECH_Sjur-Hogberg-color-218x300-1

#0549: Kids – kunst og computer

Med Sjur Høgberg

fra Knuden - Kristiansand kulturskole

Det LØRNES om

Laptop som kunstverktøy 
kunst som blir demokratiserende
Kultur 
Digital skaperkraft

191206_AI_Jahn-Thomas-Fidje_09_drawColor-218x300-1

#0551: Anvendt AI

Med Jahn Thomas Fidje

fra universitetet i Agder

Det LØRNES om

Deep learning 
Maskinlæring
Energioptimalisering av næringsbygg 
Konkret anvendelse av AI
Deep fakes
GDP2 Algoritme

191206_LORNSOC_Ann-Helen-Moum-Color-218x300-1

#0552: Kom igang med digitalisering i offentlig sektor

Med Ann-Helen Moum

fra nye Kristiansand kommune

Det LØRNES om

Kommune 3.0 
Innovasjon i offentlig sektor
Digital modenhet i kommunal sektor 
FNS bærekraftsmål nr 17/Smart by
Digitale arbeidsverktøy

191206_LORNSOC_Sunniva-Whittaker-Color-218x300-1

#0553: Fra forskning til forretning

Med Sunniva Whittaker

fra Universitetet i Agder

Det LØRNES om

Learning analytics 
Talegjenkjenning
Samskaping 

191206_FOODTECH_Nina-Øverby-Color-218x300-1

#0554: Digitale tiltak for å fremme et godt kosthold tidlig i livet

Med Nina Øverby

fra Universitetet i Agder

Det LØRNES om

Forskning på ernæring 
Intervensjon
Grønnsaker 
Formidling av kosthold digitalt

191206_AI_Johan-Wedel_09_drawColor-218x300-1

#0555: Kunstig intelligens og forretningsutvikling

Med Johan Wedel

fra Gridd.AI Robotics

Det LØRNES om

Virtuelle roboter 
Effektivisering
Automatisering 
AI for informasjonssamling

191206_GAMETECH_Robert-Sach-Color-218x300-1

#0556: Gaming – Teknologi & Smarthus – vår søken etter opplevelse

Med Robert Sach

fra IK Start

Det LØRNES om

E-sport 
smarte hus
Strategi 
Fotbal

191206_LORNSOC_Øyvind-Lyngen-Laderud-Color-218x300-1

#0557: Hvordan skape innovative byer?

Med Øyvind Lyngen Laderud

fra Kristiansand kommune

Det LØRNES om

Åpen innovasjon 
Silotenkning
Innovative innkjøpsordninger 
innhenting av kompetanse
Samarbeid

 

Her kan du lese om historiene fra Kristiansand, produsert i LØRNs-trekant modell for formidling av innovasjon, et samarbeid mellom:

1) Leverandør LØRN  som samler de gode innovasjonshistoriene,
2) Bestiller Stiftelsen Teknologiformidling om setter retning gjennom finansiering av prosjektet, og –
3) Kobler Knuden  som finner de beste innovasjonshistoriene i regionen

Alle podkaster på denne siden kan du finne oppsummert i en E-bok du kan laste ned i PDF-format, og du kan lytte til dem også på LØRN.UNIVERSITY, som er vår digitale læringsplattform (LMS). På denne plattformen kan du få en LØRN diplom, som er et blockchain-sertifisert bevis eller mikrograd, at du har lyttet til alle Kristiansand podkastene. Du må registrere deg på vår LMS for å få en slik grad, men registrering for dette kurset er gratis

ganger lyttet til

Sjekk ut Kristiansand boka

kristiansand_boka-1
STAVANGER
Stavanger-300x187
191203_LORNSOC_Gry-Isabel-sannes_09_drawColor-218x300-1

#0535: Teknologi og det menneskelige potensiale

Med Gry Isabel Sannes

fra Validé

Det LØRNES om

Inkubatorvirksomhet 
Relasjonsbygging
Energi  
Viktigheten av historie
Kultur

191203_RETAIL_Pia-Bergum_09_drawColor-218x300-1

#0550: Digitale markedsplasser med mennesker i fokus

Med Pia Bergum

fra Myhatt

Det LØRNES om

Eventtjenester 
Plattform
Viktigheten av fysiske møteplasser 
Den totale brukeropplevelsen
Teknologi som et verktøy

191203_OCEANTECH_Trine-L-danielsen_09_drawColor-218x300-1

#0537: Digital E-læring – deling av kunnskap

Med Trine L. Danielsen

fra BluePlanet Academy

Det LØRNES om

Koblingen mellom biologi og teknologi 
Fiskevelferd
Klasseromsundervisnings vs digitale kurs 
«Micro learning».

191203_HEALTHTECH_Arild-Kristensen_09_drawColor-218x300-1

#0538: Bo lenger hjemme

Med Arild Kristensen

fra Norwegian Smart Care Cluster

Det LØRNES om

Morgendagens omsorg 
Klynger
Offentlig vs. privat helsetjenester 
AI og neurale nett
Effektivisering av behandling

191203_TRANSPORT_Helen-Roth_09_drawColor-218x300-1

#0539: Fremtidens veier

Med Helene Roth

fra Norwegian Tunnel Safety Cluster

Det LØRNES om

Samferdsel 
Sikre tunneler
Hyperloop One 
Bærekrafts utfordringer

191203_LORNBIZ_Gunnar-Birkir-Gunnarsson_09_drawColor-218x300-1

#0540: Teknologibruk for personaltjenester

Med Gunnar Birkir Gunnarsson

fra Personalhuset

Det LØRNES om

Endringsledelse 
Innovasjon
Nye formater for ledelse 
Fremtidens arbeidsmarked

191203_ROBOTIK_Annette-Anfinnsen_09_drawColor-218x300-1

#0541: Roboter for transport og logistikk

Med Annette Anfinnsen

fra Robotic Innovation

Det LØRNES om

Logistikk 
Internet of Things
Autonome systemer 
Effektivisering

191203_DRONE_Steffen-Solberg_09_drawColor-218x300-1

#0542: Overvåkning av strømnettet

Med Steffen Solberg

fra KVS Technologies

Det LØRNES om

Prediktivt vedlikehold 
Droner
Strømnettet 
Integrated operations

191203_LORNSOC_Linn-Terese-Lohne-Marken_09_drawColor-218x300-1

#0543: Fremtidens mobilitet med autonomi

Med Linn Terese Lohne Marken

fra Forus PRT

Det LØRNES om

Selvkjørende busser 
Nye lovgivninger
Innovasjon 
Brukerinvolvering

0544_191203_ENERGYTECH_Jorunn-J-Saetre_09_drawColor-218x300-1

#0544: Samhandling for omstilling og bærekraftig energi

Med Jorunn J. Sætre

fra Energiklyngen Norwegian Energy Solutions (NES)

Det LØRNES om

Samhandling 
Transformasjon
Lavutslipp 
Energi
CCS

191203_BLOCKCHAIN_Espen-Strand-Henriksen09_drawColor-218x300-1

#0545: Teknologi og det menneskelige potensiale

Med Espen Strand Henriksen

fra Norway in a Box

Det LØRNES om

Tillit 
QR
Anvendelse av blockchain 
Norsk merkevarebygging

Om Stavanger historiene

Her kan du lese om historiene fra Stavanger, produsert i LØRNs-trekant modell for formidling av innovasjon, et samarbeid mellom:

1) Leverandør LØRN som samler de gode innovasjonshistoriene,
2) Bestiller Stiftelsen Teknologiformidling som setter retning gjennom finansiering av prosjektet, og –
3) Kobler Stavanger næringsforening som finner de beste innovasjonshistoriene i regionen.

ganger lyttet til

Sjekk ut Stavanger boka

stavanger_boka
TRONDHEIM
Trondheim-300x187
0516_191122_LORNBIZ_Jostein-Bjondal_09_drawBlue-218x300-1

#0516: Fra forskning til forretning

Med Jostein Bjøndal

fra SINTEF TTO

Det LØRNES om

Kommersialisering 
Forskningsbasert innovasjon
Konkrete forskningsprosjekter  
Produkter i utvikling nå
Aqua kultur

0517_191122_HEALTHTECH_Christian-Gutvik_09_drawColor-218x300-1

#0517: La ikke alt rundt gjøre at du glemmer produktet!

Med Christian Gutvik

fra NTNU Technology Transfer

Det LØRNES om

Kybernetikk 
Produktforståelse
Ultralyd på nyfødte babyer  
Kunstig intelligens

0518_191122_AI_Odd-Are-Svensen_09_drawColor-218x300-1

#0518: Hvordan og hvorfor vi må åpne black boxen

Med Odd Are Svensen

fra Idletechs

Det LØRNES om

Forklarbar kunstig intelligens  
Prediktiv AI
Black box 
Internasjonalisering
Verdibasert bruk av AI

0519_191122_LORNBIZ_Stein-Eggan_09_drawColor-218x300-1

#0519: Fra Kaos til kahoot

Med Stein Eggan

fra NTNU Technology Transfer

Det LØRNES om

Online grooming  
Informasjonssikkerhet
Materialforskning 
Nanoteknologimiljøet i Norge

0520_191122_MATERIALTECH_Nuria-Espallargas_drawColor-218x300-1

#0520: Innovasjon innenfor prosessindustri

Med Nuria Espallargas

fra Seram Coatings AS

Det LØRNES om

Siliconcarbide  
Kjemiteknologi
Belegg 
Bærekraft
Prosessindustri

0521_191122_ENERGYTECH_Fride-Vullum-Bruer_09_drawColor1-218x300-1

#0521: ENERGYTECH – Fride Vullum-Bruer – Fremtidens batteriteknologi

Med Fride Vullum-Bruer

fra Sintef energi

Det LØRNES om

Nullutslipps hurtigbåter  
Materialutvikling
Rare elements 
Resirkulering av batterier
Energilagring
Faststoff Batterier

0522_191122_LORNSOC_Tomas-Moe-Skjolsvold_09_drawColor-218x300-1

#0522: Teknologi i seg selv er sjeldent nok

Med Tomas Moe Skjølsvold

fra NTNU

Det LØRNES om

Teknisk energiforskning 
Spilldesign
Tverrfaglighet 
Eierskap til data
Grønne skifte
Transportteknologi

0523_191210_AI_Odd-Jostein-Svendsli_09_drawColor-218x300-1

#0523: Vi gjør AI tilgjengelig for alle.

Med Odd Jostein Svendsli

fra AIA Science

Det LØRNES om

Microkontroller  
Nye typer chipper
Nevrale nett 
Python

0525_191210_LORNSOC_Tore-O-Sandvik_09_drawColor-218x300-1

#0525: Innkjøpsmakt og innovasjon

Med Tore O. Sandvik

fra Trøndelag fylkeskommune

Det LØRNES om

Nye innkjøpsstrategier 
Bruke teknologi for å effektivisere
Innovative innkjøpsordninger 
Utslippsfrie hurtigbåter
Energihøsting fra bygg

Om Trondheim historiene

Her kan du lese om historiene fra Trondheim, produsert i LØRNs-trekant modell for formidling av innovasjon, et samarbeid mellom:

1) Leverandør LØRN som samler de gode innovasjonshistoriene,
2) Bestiller Stiftelsen Teknologiformidling som setter retning gjennom finansiering av prosjektet, og –
3) Kobler Technoport  som finner de beste innovasjonshistoriene i regionen

ganger lyttet til

Sjekk ut Trondheim boka

Trondheim_Boka

Lær fra hele Norge med LØRN og Teknologiformidling

Vi har samlet alle historiene, fordelt på perspektiv og laget de i 5 ulike bøker. Disse kan du enten bla i digitalt eller printe ut som en bok. Lær fra alle de flotte historiene her!