<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
form-img

Meld deg på konferansen her

Meld deg på og bli oppdatert med mer informasjon om konferansen

form-img
mann-tavle

HØR PODKASTENE

Her kan du utforske samtalene våre ved å lytte på dem i podkast form. Det er over 100 samtaler på denne siden, som du kan søke i med navn eller organisasjon, eller filtrere etter perspektiv og kjønn.

Filter by perspective
Filter by genders
Filter by language
#0688
Dynamisk politikk, har vi riktig verktøy?
Ekspørt: Tom Christer Nilsen
Stortingsrepresentant
Fra Høyre
#0691
Helsepolitiske løsninger
Ekspørt: Ingvild Kjerkol
Helsepolitisk talsperson
Fra Arbeiderpartiet
#0692
En kamp mot urettferdighet
Ekspørt: Tobias Lund
Fylkestingsrepresentant
Fra Vestfold og Telemark
#0693
Felles forståelse for bærekraft
Ekspørt: Alberte Tennøe Bekkhus
Leder
Fra Rød Ungdom
#0694
Kunnskap på bok
Ekspørt: Torstein Tvedt Solberg
Utdanningspolitisk talsperson
Fra Arbeiderpartiet
#0698
Løsningene som skal bringe oss videre
Ekspørt: Paul Chaffey
Statssekretær
Fra Kommunal-og moderniseringsdepartementet
#0699
Radikal og realistisk
Ekspørt: Andreas Sjalg Unneland
Leder
Fra Sosialistisk Ungdom
#0703
Utdanning og arbeidsliv, hånd i hånd
Ekspørt: Marianne Synnes Emblemsvåg
Stortingsrepresentant
Fra Høyre
#0710
Mulighetene i digitalisering
Ekspørt: Nikolai Astrup
Kommunal- og moderniseringsminister
Fra Høyre
#0711
Innovasjon krever fremtidstro
Ekspørt: Torill Eidsheim
Stortingsrepresentant for Høyre Hordaland og leder for Teknogruppen
Fra Høyre og Teknogruppen
#0712
Påfyll av ny kunnskap til fremtidens arbeidsmarked
Ekspørt: Trond Giske
Stortingsrepresentant
Fra Arbeiderpartiet
#0713
Troen på enkeltmennesket
Ekspørt: Bjørn-Kristian Svendsrud
Formann
Fra Fremskrittspartiets Ungdom
#0714
Distriktsafari
Ekspørt: Torleik Svelle
Leder
Fra Senterungdommen
#0715
Digital kompetanse
Ekspørt: Sandra Bruflot
Leder
Fra Unge Høyre
#0716
Verdifull forskning og råd til politikken
Ekspørt: John Arne Røttingen
Adm. Direktør
Fra Norges Forskningsråd
#0717
Tekno-radar for norsk politikk
Ekspørt: Tore Tennøe
Direktør
Fra Teknologirådet
#0720
Fremtiden begynte i går
Ekspørt: Christian Torset
Gruppeleder på fylkestinget i Nordland
Fra Sosialistisk Venstreparti
#0724
Større mangfold i næringslivet
Ekspørt: Dag Rune Olsen
Rektor
Fra UiB
#0726
Å oversette politikk til folket
Ekspørt: Aslak Eriksrud
Politisk kommentator
Fra TV2 Nyhetene
#0727
Fremtidens klasserom og politisk handlingsvilje
Ekspørt: Mathilde Tybrig Gjedde
Stortingsrepresentant og medlem av Utdannings- og forskningskomiteen
Fra Høyre
#0728
Missions for Norge
Ekspørt: Espen Barth Eide
Energi- og miljøpolitisk talsperson
Fra Arbeiderpartiet
#0734
Omstilling til et grønnere og smartere Norge
Ekspørt: Øystein Eriksen Søreide
Adm. Direktør
Fra Abelia
#0736
Solidaritet, fellesskap og nye arbeidsplasser
Ekspørt: Ina Libak
Leder
Fra AUF
#0737
Ambisiøs og fremtidsrettet
Ekspørt: Snorre Valen
Politisk redaktør
Fra Nidaros
#0741
Teknologisk nysgjerrighet og fremoverlent politikk
Ekspørt: Ketil Solvik Olsen
Mobilitet og infrastrukturentusiast
Fra FrP
#0743
Digital verdiskaping
Ekspørt: Edel Marie Haukland
Leder
Fra KrFU
#0744
Enkeltmenneskets frihet og kulturkunnskap
Ekspørt: Trine Skei Grande
Leder
Fra Venstre
#0745
Digitalisering i møte med det tradisjonelle
Ekspørt: Rune Bjerke
Tidligere Konsernsjef
Fra DnB
#0746
Norge mot verden
Ekspørt: Birger Steen
Principal
Fra Summa Equity
#0747
Teknikk slår politikk
Ekspørt: Hilde Nagell og Eirik Løkke
Rådgiver
Fra Agenda & Civita
#0748
En digital reise
Ekspørt: Heidi Austlid
Adm. Direktør
Fra IKT-Norge
#0749
Teknologisk revolusjon
Ekspørt: Sigve Brekke
Konsernsjef
Fra Telenor
#0750
Viljen til å ta sjanser
Ekspørt: Jonas Gahr Støre
Leder
Fra Arbeiderpartiet
#0751
Nøkkelen til god formidling er kunnskap
Ekspørt: Lise Randeberg
President
Fra Tekna
#0752
Forbrukerens kamp
Ekspørt: Finn Myrstad
Fagdirektør
Fra Forbrukerrådet
#0753
Still spørsmål, ikke gi svar
Ekspørt: Ole Erik Almlid
Administrerende direktør
Fra NHO
#0754
Jobbskaping, lederansvar og Frank Zappa
Ekspørt: Hans-Christian Gabrielsen
Leder
Fra LO
#0755
Digitalisering handler om mennesker
Ekspørt: Robert Steen
Byråd for helse, eldre og innbyggertjenester
Fra Arbeiderpartiet
#0756
Samfunnsutvikling og forskningsdrevet innovasjon
Ekspørt: Karianne Tung
Daglig leder
Fra Technoport
#0757
Digitalt demokrati
Ekspørt: Ingeborg Volan
Publiseringsredaktør
Fra Dagens Næringsliv
#0758
Klimapolitikk og marine ressurser
Ekspørt: Kriss Rokkan Iversen
Nestleder
Fra Miljøpartiet De Grønne
#0759
Næringspolitikk og internasjonal teknologieksport
Ekspørt: Liv Freihow
Direktør for næringspolitikk
Fra IKT-Norge
#0762
Teknologi til og for vanlige folk
Ekspørt: Wegard Harsvik
Leder for samfunnskontakt og strategi
Fra LO
#0772
Data: Gull eller gråstein
Ekspørt: Ingeborg Volan og Paal Leveraas
Publiseringsredaktør / CEO
Fra Dagens Næringsliv / Tilt.Work
#0773
Smarte byer
Ekspørt: Karianne Tung og Bernt Reitan Jenssen
Daglig Leder / Adm. Direktør
Fra Technoport / Ruter
#0774
Utdanningspolitikk
Ekspørt: Torstein Tvedt Solberg og Mathilde Tybring-Gjedde
Utdanningspolitisk talsperson
Fra Arbeiderpartiet / Høyre
#0775
Innovasjon i privat og offentlig
Ekspørt: Tore Sandvik og Pia Jøsendal
Fylkesordfører (Trøndelag) / Frivillig endringsagent
Fra Arbeiderpartiet / OneTeamGov Global
#0776
Ny næringspolitikk
Ekspørt: Liv Freihow, Jon Gunnar Pedersen og Trond Riiber Knudsen
Direktør for næringslivpolitikk / CEO / Parnter
Fra IKT-Norge / TRK Group / Arctic
#0777
Norges unike posisjon
Ekspørt: Walter Qvam og Birger Steen
Styreleder
Fra Digital Norway / Nordic Semiconductor
#0778
Innovasjonspolitikk
Ekspørt: Håkon Haugli og Camilla Tepfers
Adm. Direktør / Partner
Fra Innovasjon Norge / InFuture
#0786
Grønne løsninger for fremtiden
Ekspørt: Sondre Hansmark
Leder
Fra Unge Venstre
#0787
God beredskap og helsedata
Ekspørt: Camilla Stoltenberg
Leder
Fra FHI
#0789
Grønn omstilling
Ekspørt: Hulda Holdtvedt
Leder
Fra Grønn Ungdom
#0790
Teknologiutvikling i godt samarbeid
Ekspørt: Kristin Skogen-Lund
Konsernsjef
Fra Schibsted
#0791
Nasjonale ringvirkninger av gründer-Norge
Ekspørt: Per-Einar Dybvik
CEO
Fra StartUp Lab
#0792
Utdanning for alle
Ekspørt: Kari Sollien
Leder
Fra Akademikerne
#0793
Verdien av god grunnutdanning
Ekspørt: Ragnhild Lied
Leder
Fra Unio
#0794
Demokratisk kontroll over utviklingen
Ekspørt: Hadia Tajik
Nestleder
Fra Arbeiderpartiet
#0795
Kompetanseheving i arbeidslivet
Ekspørt: Unn-Kristin Olsen
Leder
Fra Parat
#0796
Bærekraft må skapes sammen
Ekspørt: Kristin Weidemann Wieland
Områdedirektør
Fra KS
#0797
Betydningen av partssamarbeidet
Ekspørt: Erik Kollerud
Leder
Fra YS
#0798
Langsiktig utvikling av Norge
Ekspørt: Anne-Kari Bratten
Organisasjonsleder
Fra Arbeidsgiverforeningen Spekter
#0799
Universitetenes rolle i omstilling og innovasjon i samfunnet
Ekspørt: Toril Hernes
Prorektor i nyskaping og professor i medisinsk teknologi
Fra NTNU
#0800
Faget i front
Ekspørt: Lill Sverresdatter Larsen
Forbundsleder
Fra Norsk Sykepleierforbund
#0801
Forslag om en fremtidsby
Ekspørt: Torgeir Knag Fylkesnes
Nestleder
Fra SV
#0802
Å være uenig med den store enigheten
Ekspørt: Gunnar Stavrum
Administrerende direktør og sjefsredaktør
Fra Nettavisen
#0803
Politisk landskap i endring
Ekspørt: Magnus Takvam
Politisk kommentator
Fra NRK
#0804
Klimapolitikk på penn
Ekspørt: Geir Ramnefjell
Politisk redaktør
Fra Dagbladet
#0805
Kan Norge bli nummer 1 i e-government?
Ekspørt: Jørund Ryttman
Leder for politikk og samfunnskontak
Fra SMB Norge
#0806
Evnen til å vurdere informasjon kritisk
Ekspørt: Trine Eilertsen
Administrerende redaktør
Fra Aftenposten
#0807
Samfunnsforståelse og kunnskap om verden
Ekspørt: Hanne Skartveit
Politisk redaktør
Fra VG
#0808
Ny politisk visjon
Ekspørt: Andreas Brännström
Leder
Fra FpU
#0809
Moderne teknologi og økonomisk bærekraft
Ekspørt: Stein Lier-Hansen
Administrerende direktør
Fra Norsk Industri
#0810
Ungdomspanel om innovasjon- og næringspolitikk
Ekspørt: Alberte Tennøe Bekkhus (Rød Ungdom), Astrid Hoem (AUF) og Andreas Brannström (FrpU)
Leder, Nestleder, Rådgiver
Fra Rød Ungdom, AUF, FpU, Civita
#0811
Blikket ut
Ekspørt: Atle Hamar
Direktør
Fra Lotteri- og stiftelsestilsynet
#0812
En ny generasjonskontrakt
Ekspørt: Amalie Gunnufsen
Leder
Fra Unge Høyre
#0813
Ungdomspanel om det nye Norge og de nye jobbene
Ekspørt: Amalie Gunnufsen og Jesper Nohr
Leder / Internasjonal leder
Fra Unge Høyre / Senterungdommen
#0814
Hverdagsdemokrati i møbler
Ekspørt: Jan Christian Vestre
Daglig leder
Fra Vestre
#0815
Helseteknologiens ubrukte muligheter
Ekspørt: Mina Gerhardsen
Generalsekretær
Fra Nasjonalforeningen for folkehelsen
#0817
Grønn og liberal
Ekspørt: Ane Breivik
Nestleder
Fra Unge Venstre
#0818
Ungdomspanel om statens rolle i det grønne skiftet
Ekspørt: Ane Breivik, Synnøve Kronen Snyen og Edel- Marie Haukland
Leder / Nestleder
Fra SU / KrfU / Unge Venstre
#0826
En ny politikk for neste generasjon
Ekspørt: Astrid Hoem
Ny innstilt leder
Fra AUF
#0827
Styrke folkestyre, og alle stemmer hørt
Ekspørt: Synnøve Kronen Snyen
Leder
Fra Sosialistisk Ungdom
#0828
En rolle med samfunnsbetydning
Ekspørt: Monica Paulsen
Leder
Fra Negotia
#0844
Digital transformasjon
Ekspørt: Arne Krokan
Professor
Fra NTNU
#0832
Dataøkonomi
Ekspørt: Liv Dingsør
Daglig leder
Fra Digital Norway
#0764
Samfunnsomstilling og bærekraftdebatten
Ekspørt: Ivar Horneland Kristensen
Leder
Fra Virke
#0838
Muligheter i transportbransjen
Ekspørt: Bernt Reitan Jenssen
Administrerende direktør
Fra Ruter
#0842
Digital transformasjon i media
Ekspørt: Alexandra Beverfjord
CEO og ansvarlig redaktør
Fra Dagbladet
#0907
Grønn innovasjonskraft med Europa
Ekspørt: Heidi Fossland
Daglig Leder
Fra Trøndelag Europakontor
#0887
Drivkraft i nord
Ekspørt: Anne Husebekk
Rektor
Fra UiT - Norges arktiske univesitet
#0888
Offentlige tjenester og eierskap
Ekspørt: Kari Elisabeth Kaski
Politiker
Fra SV
#0889
Grønn framtid i by og land
Ekspørt: Jesper Nohr
Politiker
Fra Senterpartiet
#0935
Verden og Norge sett fra mammaperm
Ekspørt: Randi Ness
Manager
Fra PwC
#0820
Distriktspolitikk og nye modeller
Ekspørt: Tord Steiro
Medgründer og styreleder
Fra Helgeland Havhus
#0891
Innovasjon og politikkens begrensninger
Ekspørt: Birger Magnus
Styreleder og investor
Fra NRK, Kolonial.no, Spond, Xeneta, Working Group 2, Norsk Klimastiftelse, Aktiv Mot Kreft, Holmenkollen Skifestival
#0939
Nasjonalstaten som ramme for innovasjon 
Ekspørt: Anne Beathe Tvinnereim
Nestleder
Fra Senterpartiet
#0940
Hva truer demokratiet i dag?
Ekspørt: Kamzy Gunaratnam
Varaordfører
Fra Arbeiderpartiet
#0944
Lokalpolitikk og innovativ journalistikk
Ekspørt: Dag Otter Johansen
Politisk redaktør
Fra Budstikka
#0945
Deling og gjenbruk av forskningsdata
Ekspørt: Jan Magnus Aronsen
Førsteamanuensis
Fra OUS
#0948
Hvilke premisser setter EU?
Ekspørt: Tobias Mahler
Professor
Fra UiO