<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
form-img

Meld deg på konferansen her

Meld deg på og bli oppdatert med mer informasjon om konferansen

form-img
hånd-1

SKRIVESAKER OM TEKNOLGIPOLITIKK

Her kan du lese om de nærmere 100 samtaler med politikere, teknologer, journalister og toppledere. Du kan også laste ned boka hvor vi oppsummerer hele serien på en delikat og strukturert måte. Denne kan du ha digitalt eller printe ut som en fysisk bok.

Innholdsfortegnelse

Les og lær fra samtalene!