<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
form-img

Meld deg på konferansen her

Meld deg på og bli oppdatert med mer informasjon om konferansen

form-img
Damer FB Campaign

WATCH VIDEO CASES

Next conference in:

Discover the cases and ladies that are closest to your technology interests – in video format. We have over 150 conversations on this page, and you can search by name or organization, or filter based on perspective, topic or city.

Filter by perspective
Filter by Topic
Filter by language
Filter by place
LØRNBIZ
#0527
Hvorfor blir lovende prototyper til dårlige løsninger? - eller ikke til løsninger i det hele tatt?
Ekspørt: Marianne Selle
Digital transformation officer
Fra Sopra Steria
ENERGYTECH
#0528
Digitalisering er nødvendig for å lykkes med det grønne skiftet
Ekspørt: Beate S. Krogstad
IT-konserndirektør
Fra Statnett
LØRNBIZ
#0530
Den nye digitale arbeidsplassen
Ekspørt: Torunn Gaasemyr
Digital collaboration manager
Fra Sopra Steria
OCEANTECH
#0532
IT-verden sin juss
Ekspørt: Heidi Beate Vang
Juridisk seniorrådgiver
Fra BarentsWatch
TECH4GOOD
#0573
Teknologi som problemløser
Ekspørt: Carine Zeier
CEO
Fra IGT Technology og Venture Developer
LØRNBIZ
#0683
Å være i vater
Ekspørt: Marie Hatjoullis
CEO
Fra Zoaring
SOFTWARE
#0687
It takes two to tango
Ekspørt: Ellen Gundersen Husebø
Med-gründer
Fra Tangofy
ARTTECH
#0689
Lær av andres feil
Ekspørt: Jorunn Hodne
Prosjektleder
Fra Rogaland i Miniatyr
POLITICS
#0691
Helsepolitiske løsninger
Ekspørt: Ingvild Kjerkol
Helsepolitisk talsperson
Fra Arbeiderpartiet
LØRNSOC
#0696
Endringsledelse i offentlig sektor
Ekspørt: Therese Troset Engan
Avdelingsleder
Fra Innovasjon Norge for regionen Trondheim
SOME
#0702
Å skape engasjement
Ekspørt: Charlotte Warner Melby
COO
Fra Lindas dekor
POLITICS
#0711
Innovasjon krever fremtidstro
Ekspørt: Torill Eidsheim
Stortingsrepresentant for Høyre Hordaland og leder for Teknogruppen
Fra Høyre og Teknogruppen
POLITICS
#0715
Digital kompetanse
Ekspørt: Sandra Bruflot
Leder
Fra Unge Høyre
POLITICS
#0727
Fremtidens klasserom og politisk handlingsvilje
Ekspørt: Mathilde Tybrig Gjedde
Stortingsrepresentant og medlem av Utdannings- og forskningskomiteen
Fra Høyre
POLITICS
#0736
Solidaritet, fellesskap og nye arbeidsplasser
Ekspørt: Ina Libak
Leder
Fra AUF
LØRNBIZ
#0739
Vi mobiliserer endringsagenter
Ekspørt: Synniva og Annita
Rådgivere
Fra Handelshøyskolen BI og Digital Norway
POLITICS
#0751
Nøkkelen til god formidling er kunnskap
Ekspørt: Lise Randeberg
President
Fra Tekna
POLITICS
#0756
Samfunnsutvikling og forskningsdrevet innovasjon
Ekspørt: Karianne Tung
Daglig leder
Fra Technoport
POLITICS
#0757
Digitalt demokrati
Ekspørt: Ingeborg Volan
Publiseringsredaktør
Fra Dagens Næringsliv
POLITICS
#0758
Klimapolitikk og marine ressurser
Ekspørt: Kriss Rokkan Iversen
Nestleder
Fra Miljøpartiet De Grønne
POLITICS
#0759
Næringspolitikk og internasjonal teknologieksport
Ekspørt: Liv Freihow
Direktør for næringspolitikk
Fra IKT-Norge
AI
#0761
Senior Researcher
Ekspørt: Valeriya Naumova
Senior Researcher
Fra Simula Research Laboratory
AI
#0766
AI og EL
Ekspørt: Tina Skagen
COO
Fra eSmart systems
LØRNSOC
#0767
Den nye skolen
Ekspørt: Anne Ragnhild Kjær Sti
Rektor
Fra Mæla ungdomsskole
OCEANTECH
#0783
Stabil og fornybar energiproduksjon
Ekspørt: Marit Mork
manager Innovation Projects
Fra TechnipFMC
OCEANTECH
#0784
Datadrevet lykkelig sameksistens i havindustriene
Ekspørt: Inger Graves
Product Management Lead
Fra Aanderaa
POLITICS
#0787
God beredskap og helsedata
Ekspørt: Camilla Stoltenberg
Leder
Fra FHI
POLITICS
#0789
Grønn omstilling
Ekspørt: Hulda Holdtvedt
Leder
Fra Grønn Ungdom
POLITICS
#0790
Teknologiutvikling i godt samarbeid
Ekspørt: Kristin Skogen-Lund
Konsernsjef
Fra Schibsted
POLITICS
#0793
Verdien av god grunnutdanning
Ekspørt: Ragnhild Lied
Leder
Fra Unio
POLITICS
#0794
Demokratisk kontroll over utviklingen
Ekspørt: Hadia Tajik
Nestleder
Fra Arbeiderpartiet
POLITICS
#0795
Kompetanseheving i arbeidslivet
Ekspørt: Unn-Kristin Olsen
Leder
Fra Parat
POLITICS
#0796
Bærekraft må skapes sammen
Ekspørt: Kristin Weidemann Wieland
Områdedirektør
Fra KS
POLITICS
#0798
Langsiktig utvikling av Norge
Ekspørt: Anne-Kari Bratten
Organisasjonsleder
Fra Arbeidsgiverforeningen Spekter
POLITICS
#0799
Universitetenes rolle i omstilling og innovasjon i samfunnet
Ekspørt: Toril Hernes
Prorektor i nyskaping og professor i medisinsk teknologi
Fra NTNU
POLITICS
#0806
Evnen til å vurdere informasjon kritisk
Ekspørt: Trine Eilertsen
Administrerende redaktør
Fra Aftenposten
POLITICS
#0807
Samfunnsforståelse og kunnskap om verden
Ekspørt: Hanne Skartveit
Politisk redaktør
Fra VG
POLITICS
#0812
En ny generasjonskontrakt
Ekspørt: Amalie Gunnufsen
Leder
Fra Unge Høyre
POLITICS
#0815
Helseteknologiens ubrukte muligheter
Ekspørt: Mina Gerhardsen
Generalsekretær
Fra Nasjonalforeningen for folkehelsen
POLITICS
#0817
Grønn og liberal
Ekspørt: Ane Breivik
Nestleder
Fra Unge Venstre
HOSPITALITY
#0821
Gjestenes forventninger & trygghet – vårt ansvar!
Ekspørt: Silje Storvik
Hotellsjef
Fra Sundvolden Hotel
HOSPITALITY
#0822
Kunnskap x Vilje x Evne
Ekspørt: Cecilie Laeskogen
Daglig leder
Fra Sundvolden Hotel
POLITICS
#0826
En ny politikk for neste generasjon
Ekspørt: Astrid Hoem
Ny innstilt leder
Fra AUF
POLITICS
#0827
Styrke folkestyre, og alle stemmer hørt
Ekspørt: Synnøve Kronen Snyen
Leder
Fra Sosialistisk Ungdom
POLITICS
#0828
En rolle med samfunnsbetydning
Ekspørt: Monica Paulsen
Forbundsleder
Fra Negotia
LØRNBIZ
#0833
Digital utvikling gjennom gratis kompetanseinnhold
Ekspørt: Liv Dingsør
Daglig Leder
Fra Digital Norway
LØRNBIZ
#0836
FINN din interesse for digitalisering
Ekspørt: Bente Ulvestad
Utviklingsdirektør
Fra FINN
HOSPITALITY
#0840
Samvirke mellom private og offentlige aktører
Ekspørt: Karin Møller
Kommuneoverlege
Fra Ringeriket kommune
POLITICS
#0842
Digital transformasjon i media
Ekspørt: Alexandra Beverfjord
CEO og ansvarlig redaktør
Fra Dagbladet
HEALTHTECH
#0846
Velferdsteknologi i en ny tid
Ekspørt: Kristil Erla Håland
Daglig leder
Fra Jodacare
HEALTHTECH
#0848
Velferdsteknologi i oppfølging av palliative pasienter
Ekspørt: Lina Oelschlägel
Høgskolelektor og stipendiat
Fra Lovisenberg diakonale høgskole
HEALTHTECH
#0849
Selvstendig, trygg og aktiv med velferdsteknologi
Ekspørt: Elisabeth Sørensen
Rådgiver
Fra Larvik kommune
HEALTHTECH
#0850
Velferdsteknologi som student
Ekspørt: Nina Solberg
Sykepleier og student
Fra MedLearn
HEALTHTECH
#0851
Organisasjonsutvikling og ledelse innen velferdsteknologi
Ekspørt: Elin Fjeldberg
Administrasjonssjef
Fra Lom kommune
HEALTHTECH
#0853
Nye teknologier i helsevesenet
Ekspørt: Linda Sørensen
Leder for teknologisk Intervensjonssenter
Fra Sunnaas Sykehus
HEALTHTECH
#0854
Kvalitet og arbeidsmotivasjon med IKOS
Ekspørt: Marit Strandquist
IKOS forretningsleder og seniorrådgiver
Fra Sensio
HEALTHTECH
#0856
Fallgruver innen implementering
Ekspørt: Ruth Sørlie
e-Helsekoordinator
Fra Åmot kommune
HEALTHTECH
#0857
Velferdsteknologi – kommunenes perspektiv
Ekspørt: Kristin Standal
Prosjektleder
Fra KS Forskning Innovasjon Digitalisering
HEALTHTECH
#0859
Digital hjemmeoppfølging, fremtidens helsetjeneste?
Ekspørt: Linda Nilsen Augland
Spesialsykepleier med master i klinisk sykepleie
Fra Larvik kommune
HEALTHTECH
#0861
Kognitiv svikt og velferdsteknologi
Ekspørt: Sigrid Aketun
Ergoterapeut
Fra Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester
HEALTHTECH
#0862
Brukerbehov, ikke snarveier
Ekspørt: Brit Steinnes Krøvel
Leder
Fra Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjeneste i Møre og Romsdal
HEALTHTECH
#0864
Tanker fra en mamma
Ekspørt: Birgitte Øgrey
Mamma
Fra Anniken
LØRNBIZ
#0866
Innovasjon og arbeid mot neste generasjons teknologi
Ekspørt: Birgitte Engebretsen
Fungerende leder i bedriftsmarkedet
Fra Telenor
HEALTHTECH
#0868
Teknologi som øker velferd
Ekspørt: Karen Dolva
CEO & gründer
Fra No Isolation
HEALTHTECH
#0869
Teknologi for bedre helseordninger
Ekspørt: Mina Gerhardsen
Generalsekretær
Fra Nasjonalforeningen for folkehelsen
HEALTHTECH
#0871
Sosiale roboter i helse- og sosialtjenester
Ekspørt: Lise-Merete Alpers
Intensivsykepleier
Fra VID vitenskapelige høgskole
BOOKS
#0879
Digital revolusjon
Ekspørt: Hilde Nagell
Forfatter
Fra Res Publica
LØRNSOC
#0883
Jakt kompetanse uavhengig av fødselsdato
Ekspørt: Kari Østerud
Direktør
Fra Senter for seniorpolitikk
LØRNSOC
#0884
Gammel dame er lett å vende
Ekspørt: Mette Bugge
Journalist
Fra Aftenposten
LØRNSOC
#0886
Jobb lenger, men hvordan?
Ekspørt: Kristin Langnes
Daglig leder og medgrunnlegger
Fra 50 til 100
POLITICS
#0887
Drivkraft i nord
Ekspørt: Anne Husebekk
Rektor
Fra UiT - Norges arktiske univesitet
POLITICS
#0888
Offentlige tjenester og eierskap
Ekspørt: Kari-Elisabeth Kaski
Politiker
Fra Sosialistisk Venstreparti
BOOKS
#0890
Fremtidsmennesket
Ekspørt: Sigrid Bratlie
Forfatter
Fra Fremtidsmennesket
HEALTHTECH
#0894
Vaksinering under en pandemi
Ekspørt: Ann Karin Swang
Leder
Fra Landsgruppen av Helsesykepleiere
HEALTHTECH
#0895
Omsorg, etikk og helseteknologi
Ekspørt: Ranveig Lie
Spesialsykepleier/geriatrisk sykepleier
Fra Kløfta Bo og Aktivitetssenter
LØRNSOC
#0896
Seniorpolitisk barometer
Ekspørt: Lene Rathe
Seniorkonsulent
Fra Ipsos
HEALTHTECH
#0899
Teknologi, helse og utvikling i Jordmortjenesten
Ekspørt: Kristin Holanger
Nestleder
Fra Jordmorforbundet NSF
LØRNSOC
#0901
Eldre arbeidstakere
Ekspørt: Anne Skevik Grødem
Forsker
Fra Institutt for samfunnsforskning
HEALTHTECH
#0902
Digitalt skråblikk under pandemien
Ekspørt: Benedicte Nyborg
Leder
Fra Responssenteret i Kristiansund
HEALTHTECH
#0903
Stolt byråkrat
Ekspørt: Christine Bergland
Seniorrådgiver
Fra Helse- og omsorgsdepartementet
HEALTHTECH
#0904
Allmennsykepleiere i pandemien
Ekspørt: Kine Myhre-Nilsen
Avansert klinisk allmennsykepleiere
Fra Drammen kommune
HEALTHTECH
#0905
Teknologi i kommunal helse- og omsorgstjenestene
Ekspørt: Ellinor Bakke Aasen
Seksjonsleder
Fra Sandefjord kommune
POLITICS
#0907
Grønn innovasjonskraft med Europa
Ekspørt: Heidi Fossland
Daglig Leder
Fra Trøndelag Europakontor
HEALTHTECH
#0909
Vaksiner for dummies
Ekspørt: Sigrid Bratlie
Molekylærbiolog
Fra Biotenk
LØRNSOC
#0914
Pandemijuss - fritt frem for amatører?
Ekspørt: Anne Kjersti Befring
Jurist og advokat
Fra Juridisk fakultet ved UIO
BOOKS
#0915
Det store skatteranet
Ekspørt: Marianne Marthinsen
Stortingsrepresentant og forfatter
Fra Rødt lys - det store skatteranet
BOOKS
#0917
Ensomhetens Århundre
Ekspørt: Kaia Storvik
Nestleder og journalist
Fra Tankesmien Agenda
BOOKS
#0920
Vi er stjernestøv
Ekspørt: Sunniva Rose
Fysiker
Fra Vi er stjernestøv
HEALTHTECH
#0921
Den akuttmedisinske kjeden
Ekspørt: Siw Andrea Todal
Akuttsykepleier
Fra Akuttmottaket Kristiansund
HEALTHTECH
#0922
Intensivsykepleie
Ekspørt: Paula Marie Elisabeth Lykke
Leder
Fra NSFLIS
HEALTHTECH
#0923
Å ivareta pasienten
Ekspørt: Therese Jenssen Finjarn
Leder
Fra Anestesisykepleierne NSF
HEALTHTECH
#0926
Intensivsykepleier i distriktene
Ekspørt: Eva Tharaldsten
Intensivsykepleier
Fra Hammerfest sykehus
HEALTHTECH
#0927
Ta ansvar i pandemien!
Ekspørt: Renate Carita Nordh
Enhetsleder for psykisk helse- og rustjeneste
Fra Østre Toten kommune
BOOKS
#0930
Norske forskningsbragder
Ekspørt: Unni Eikeseth
Forfatter
Fra Norske forskningsbragder
OCEANTECH
#0780
Verktøy for innovasjon
Ekspørt: Gisle Nondal og Karianne Kojen Andersen
EU-rådgiver R&D Manager
Fra GCE Ocean Technology